SON DAKİKA: DEFİN RUHSATI TORBA YASADA

Hazırlanan ve kısa zamanda geçmesi beklenen torba yasaya göre defin ruhsatı yetkisinin aile hekimlerine verilmesi gündemde. Ekte de okuyabileceğiniz maddeye göre, kanun değişikliği şöyle tanımlanıyor:

"Aile hekimleri ve toplum sağlığı merkezi tabiplerinin defin ruhsatı verme görev ve yetlilerinin bulunmadığı yönündeki Danıştay kararı dikkate alınarak, bunların defin ruhsatı verebilmelerine ilişkin kanuni görev ve yetki verilmektedir."

PAYLAŞ: