SON DAKİKA: İŞ KANUNU ERTELENDİ

Hazırlanan ve kısa zamanda geçmesi beklenen torba yasaya göre iş kanunu 1 yıl süreyle ertelendi. Ekte de okuyabileceğiniz maddeye göre, kanun değişikliği şöyle tanımlanıyor:

"6331 sayılı Kanunda iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işverene çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğü getirilmiş, belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde, bu hizmetin ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilmesi hüküm altına alınmıştır. Bu hükümlerin yer aldığı 6 ncı ve 7 nci maddelerin; kamu kurumları ile elliden az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için ilk olarak 1/7/2016 tarihinde uygulamaya konulması öngörülmüştür. Ancak kamu kurumlarında uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi, ekonomik açısından küçük esnaflann da yer aldığı elliden az çalışanı olan ve az tehlikeli smıfta yer alan yaklaşık 1 milyon işyeri ve 4.2 milyon çalışanın kapsama girmesiyle, işyerlerinin kendi çalışanları arasından görevlendirmelerine imkan sağlanması açısından zaman tanınması amacıyla 6331 saydı Kanunun 6 ncı ve 7 nci maddelerinin; kamu kurumları ile elliden az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1/7/2017 tarihinden itibaren yürürlüğe konulması hususu düzenlenmektedir."

PAYLAŞ: