Defin ve Nöbet Genelgeleri Hakkında Aile Hekimlerine Duyuru

Değerli Meslektaşlarımız,

AHEF, son 2 yıldır, yaptığı eylemlerle, aldığı kararlarla nöbet konusundaki duruşunu net bir şekilde ortaya koymuştur. Federasyonumuz, nöbetler konusunda tek bir kişinin dahi mağdur olmaması için her türlü girişime başvurmuş; Giresun, Mersin, Denizli ve Tekirdağ'da yaşananlara bizzat müdahil olmuş; sorunun giderilmesi yönünde her türlü çabayı göstermiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçen son torba yasayla cumartesi nöbetleri kaldırılmıştır. Ancak yasada "ihtiyaç halinde maddesi" bırakılmıştır. Bununla birlikte defin konusunda yetki Halk Sağlığı Kurumu'na devredilmiştir. Yeni yasayla HSK hazırlayacağı genelge ile Belediye Hekimi, Aile Hekimi ya da TSM Hekimini defin nöbeti konusunda görevlendirebilecektir.

AHEF Yönetim Kurulu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile yaptığı görüşmede, "ihtiyaç halinde" kelimesine yönelik tepkisini dile getirmiş; aile hekimliğinde nöbet olmayacağını-olamayacağını vurgulamıştır. Sayın Akdağ, "ihtiyaç halinde" kelimesinin, hekim sıkıntısı yaşanan bazı küçük ilçe ve kasabalar için yasaya eklendiğini ifade etmiştir. Yönetim Kurulumuz, ortak çalışmayla şartların belirlenmesi gerektiğini bildirmiştir.

Hukuk komisyonumuz, AHEF Yönetim Kurulu'nun öncülüğünde, kurumsal hafızamız ve başkanlar toplantılarından elde edilen veriler doğrultusunda, mevcut nöbet ve defin genelgelerinde yaşanan sıkıntıları en aza indirmek, aile hekimlerini mümkün olduğunca nöbet çizelgelerinin dışında tutmak adına, defin ve nöbet konusunda taslak hazırlamayı sürdürmüştür. Bu taslaklar çeşitli defalarca il başkanlarımız ve il yönetim kurullarından oluşan danışma gruplarından katkılarla geliştirilmiştir. Taslakta, nöbetler için gönüllük, tüm il ve ilçelerdeki havuz hekim sayısı ve adil nöbet ücreti, torba yasada verilen defin görevi şartlarının aile hekimlerinin lehinde düzenlenmesi maddeleri temel alınmıştır.

07.09.2016 günü saat 15.00'te Halk Sağlığı Kurumu, defin ve nöbetler konusunda genelge hazırlandığını belirterek, Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Gürsel Özer'den AHEF'in bu konuda hazırladığı taslakları talep etmiştir. Özer, muhataplarına, sadece taslak aktarımıyla bir çalışma yapmanın doğru olmayacağını söylemiş, ancak çalışmanın tamamlanmak üzere olduğu yönünde bir yanıt almıştır. Bu cevap üzerine AHEF Yönetim Kurulu derhal Ahef 2.başkanı ve Hukuk Komisyonu Başkanı Dr. Fevzi Turgut ve Mevzuat Çalışma Koordinatörü Dr. Hüseyin Güntürkün'ü görevlendirmiştir. İki meslektaşımız, 08.09.2016 günü, saat 08.30'da Ankara'ya ulaşmış ve saat 09.30'da Konya Miletvekili eski aile hekimi aynı zamanda meclis insan hakları komisyonu üyesi Leyla Şahin Usta ile görüşmüştür. Görüşmede, çıkartılacak genelgelerle ilgili aile hekimlerinin sıkıntıları dile getirilmiş ve Sayın Usta'nın Halk Sağlığı Kurumu ile iletişime geçmesi sağlanmıştır. Saat 11.00'de kurum yetkilileriyle görüşülmüş ancak bakanlık taslağının sabah itibari ile imzaya açıldığı, sadece bakan beyin imzasına kaldığı öğrenilmiştir. Görüşmelere saat 16.00'da son verilmiştir. Sonuç olarak, AHEF, genelgede "ihtiyaç halinde" kelimesinin içeriğinin, gönüllük, düzgün ücret, her hekimin katılacağı nöbetçi havuzlarında hekimin belirlenmesini taslağı sunarak bu önerinin THSK kayıtlarına geçirilmesini sağlamıştır. AHEF'in THSK kayıtlarına giren bir diğer önerisi de defin nöbetlerine ilişkindir. AHEF, defin nöbetinin belediyelerce uygulanmasını ya da belediyelerin aile hekimlerinden sözleşme ve uygun ücretle hizmet alarak gerçekleştirmesini vurgulamıştır.

AHEF olarak, aile hekimliğinin ve aile hekimlerinin güçlenmesi yönünde her türlü görüşme ve çalışmayı yapacağımızı bir kez daha dile getirmek isteriz.

Saygılarımızla

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. Defin Genelge Taslagi 36,77 KB 11.09.2016 14:38:12 .docx
2. Nöbet Genelge Taslagi 32,82 KB 11.09.2016 14:38:40 .docx
PAYLAŞ: