AHEF Ankara Görüşmeleri Notları

Değerli meslektaşlarım.
 
Müsteşarımız Eyüp Gümüş'e güncel sorunlar ve taleplerimizi iletmek, göreve yeni başlayan Birinci Basamaktan Sorumlu Kurum Başkan Bardımcı Mustafa Uzun ve Aile Hekimliği Uygulama Dairesi Başkanı Murat Ağırtaş ile tanışmak ve AHEF çalışmalarını iletmek üzere başkan yardımcımız Yavuz Erden ile birlikte Ankara'dayız. 
 
Dün de Ankara Aile Hekimleri Derneği Başkanımız Akif Emre Eker bir dizi görüşmelerde bulundu. Tüm bu görüşmelerde ele alınan konuları şu şekilde özetleyebiliriz:
 
Randevumuz olduğu halde bakanının son dakikada kendisini Mersin'de hastane açılışında görevlendirmesi nedeniyle müsteşarımız ile görüşemedik. Görüşme, mutabık kalacağımız ileri bir tarihe ötelendi.
 
Kurum Başkan Yardımcı ve Daire Başkanı ile yaptığımız görüşmede, tele-hekim konusunda kurum olarak bilgilerinin olmadığını, detaylarını bizimle paylaşacaklarını;
 
Ödeme ve uygulama yönetmeliğinde yapılan laboratuar çalışması sonuçlandığında (tahminen mart başı) revizyon yapılacağını; düzenleme ile sınıflandırma kriterlerinden fizik şartlardan daha ziyade kalite sağlık sunuma önem verileceğini; 14 metrekare şartının 10 metrekareye indirileceğini; 3 hekime 1 oda olan şartın 4 hekim olarak değiştirleceğini; şartlara bebek dostu aile hekim olma kriteri getirileceğini;
 
Uygulamaya başlanılan SYM'lerin sayısının 900'e çıkartılacağı ve aile hekimlerinin üzerindeki birçok angaryanın bu merkezlere verilerek yükün hafifletileceğini; TSM'lerin çevre sağlığı hizmetleri dışında personel istihdamının olmayacağını, hekim ve hemşirelerin bu merkezlerde kullanılacağını;
 
Ödeme yönetmeliğindeki değişiklikle tavan nüfusun 3200 veya 3000 olması üzerinde çalıştıklarını, nihayi hedefe aşamalı olarak geçileceğini, nüfus azalması ile katsayı düzenlemesi yapacaklarını ve aile hekimlerinin hak edişlerinin azalmayacağını ancak kronik hastalıklarla ilgili hedef nüfusun belli bir yüzdesinin izlenmenin kriteri olarak getirileceğini, bu konuda netleşmediklerini beyan ettiler. 
 
Biz de kendilerine bugüne değin yapılan çalışmaları dosyalar halinde sunduk. Aile hekimliği uygulamasında en üst seviyede sağlık sunumu gerçekleştirilmesi, sağlık sunanlar ile sağlık hizmeti alanların yararına her türlü çalışma içinde olduğumuzu ve bu temelde birlikte çalışabileceğimizi ilettik.
 
Bu hedefler doğrultusunda koruyucu hekimlik hizmetlerinin kalitesinin artırılması için randevu sistemine geçilmesini; birçok ilde yaşanan ASE eksikliği sorununun ivedilikle giderilmesini; kendilerinin de hedefi olan ikinci ASE'nin aile hekimliklerinde istihdam edilmesini; kayıtlı nufüsün hedef seviyelere ulaşmasının hak edişlerde ve cari ödemelerde % 35-50 bandındaki gerilemenin giderilmedikten sonra gerçekleşmeyeceğini; kağıt üzerinde açılan boş birimlerin dolmadığı ancak nufüslar düşmüş gibi aile hekimlerine ek yüklerin getirilmemesini; kronik hastalıklar için getirilmesi için düşünülen negatif performansın yönetmeliğe konulmamasını; hizmet alımında vatandaşa sorumlulukların verilmesini; farklı illerden farklı uygulamaların olmaması için birlikte çalışılması gerektiğini; çıkacak yönetmeliklerde AHEF çalışmalarının mutlaka değerlendirilmesini; yarın başlayacak olan AHEF çalıştayının sonuçlarını da kendilerine göndereceğimizi; halk memnuniyetinin en fazla olduğu alanın aile hekimliği olduğu halde en çok denetlenen alanın da aile hekimliği olduğunu, bu çelişkinin düzeltilmesi için denetim mekanizmasının değiştirilerek yeniden düzenlenmesini ve keyfiyete yönelik ek denetimler yapılmamasını ilettik. 

Daire başkanı raporlar ile ilgili bakanlığın çalışmasına katılacağını ve bizden bu konuda görüş almak istediğini belirtti. Bunun üzerine çalıştay sonrasıda kendilerine AHEF resmi görüşünü sunacağımızı ilettik...

Kendileri de birlikte çalışmaya sıcak baktıklarını bildirdiler. Önümüzdeki süreçte Yavuz Erden başkanımızın bu konuda kurumla iletişimde olma kararı ile görüşmeden ayrıldık...
 

Dr. Gürsel Özer

AHEF Yönetim Kurulu Başkanı

 
Akif Emre Eker ise yaptığı görüşmelerde, 
 
Ceza ve ihtar puanlarının 200'e çıkarılması için gerekçe olan acil nöbetlerine gidilmemesi olayı gündemden düştüğü için tekrar 100 puana düşürülmesinin konuşulduğunu,uzmanlık ve uzmanlık eğitimleri konusunda henüz ciddi bir çalışmanın olmadığını ancak Sayın Bakanın bu konudaki net tavrının etkin olmasının beklendiğini, tüm bunlara rağmen asıl büyük değişikliklerin Mc Kinsey raporu sonucu oluşan duruma göre  bakan tarafından verileceğini ve bazı köklü değişiklikler olabileceğini ifade etti.

PAYLAŞ: