Yeni Kimlik Kartlarındaki Kan Grubu Alanı Hk.

Değerli meslektaşlarımız ve vatandaşlarımız,
 
Sizlerin de takip ettiği gibi yeni T.C Kimlik Kartları ülke genelinde dağıtılmaya başlanmıştır. Gelen bilgilere göre, yeni kimliklerinde kan grubu hanesinin doldurulmasını isteyen vatandaşlarımızdan hali hazırdaki nüfus cüzdanları ve sürücü belgelerinde yer almasına rağmen sağlık kurumlarında tekrar kan grubu testinin yapılarak belgelendirilmesi istenmekteydi.
 
Böyle bir talebin sağlık kurumlarına hem maddi külfet getireceği hem iş gücü kaybına neden olacağı hem de devleti zarara uğratacağı gerçeğinden yola çıkarak, AHEF olarak Vatandaşlık Genel Müdürlüğü'ne yazıyla başvurduk.
 
Bize gönderilen ilk yazıda, uygulamanın bu şekilde olması gerektiği, il nüfus müdürlüklerince kan grubu belgesi isteneceği beyan edildi. İkinci bir yazıyla uygulamadaki yanlışlığı gerekçeleriyle açıkladık. Bunun üzerine gereken uygulamaya geçilecek olduğu federasyonumuza yazıyla bildirildi. Federasyonumuzun ısrarıyla devletin vergisinin ve yetişmiş insan gücünün dikkatsiz ve özensiz kullanımının önüne geçilmiştir. 
 
Bundan böyle yeni kimliklerinde kan grubu hanesinin doldurulmasını isteyen vatandaşlarımız eski kimlik, ehliyet ya da kan grubu kartlarını beyan ederek yeni kimliklerini alabileceklerdir; vatandaşlarımızdan ikinci bir belge talep edilmeyecektir. 
 
Öte yandan önümüzdeki yıllarda vatandaşlarımızın yeni kimlik belgelerine Sağlık Bakanlığımız tarafından, kan grubu, ilaç allerjileri, kronik hastalıkları gibi önemli sağlık bilgileri de yükleneceği için, ilk etapta vatandaşlarımızın kimlik belgelerine kan grubu bilgilerinin eklenmesi yönünde ısrarlarının gereksiz olduğu düşünülmektedir.
 
Aile hekimlerimizin haklarının savunulmasının yanı sıra vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmetinin kalitesi için de AHEF olarak gündemin takipçisi olmaya ve düzenlemelerin yapılması için her türlü girişimde bulunmaya devam edeceğiz.
 
AHEF Yönetim Kurulu Adına 
 
Dr. Fevzi Turgut
AHEF Genel Sekreteri

 

PAYLAŞ: