AHEF UYARIYOR!

Değerli Aile Hekimi yol arkadaşlarım,

Bilindiği üzere kurum başkalığının daveti üzerine 11 Şubat cumartesi günü çıkacak ödeme ve sözleşme yönetmelik taslağı ile görüşmelerde bulunmak üzere Halk sağlığı kurumunda idim. Toplantıda tartışılan detaylar yazının sonundadır.

Bakanlık düzeyinde yaptığımız Bakan bey dahil tüm görüşmelerde Aile hekimliği uygulamasının son 5 yılında hak edişlerde % 35, Cari giderlerde % 50 ler civarında kayıp yaşandığını , yaşanılan kayıpların Aile hekimliği uygulamasını zor durumda bıraktığını , uygulamadan kaçış başladığını, boş birimlerin doldurulamadığını , Aile hekimlerinin ve Aile sağlığı çalışanlarının kesinlikle yeni bir ücret kaybına tahammül edemeyeceklerini bildirerek AHEF olarak yaptığımız çalışmaları kendilerine ilettik . Bakanlık yetkilileri ise her platformda yaptıkları açıklamalarla nufüs düşerken herhangi bir ücret kaybı olmayacağını kamuoyu karşısında dile getirmişlerdir. Ancak cumartesi günü ödeme yönetmeliği değişikliği ile önümüze konulan taslak tavan ödemeyi 3500 kayıtlı kişiye çekmiş pozitif performans söylemi ile negatif performans uygulamasına geçilmeyi, kendinin onayı olmadan TSM tarafından hasta atanarak kaytlı kişi sayısı 4900 lere ulaşan kayıtlı kişi sayısına sağlık sunan meslektaşlarımıza adeta 4000 üzerinde hak ediş dahi almadan sağlık sunumu gerçekleştirmeleri cezalandırmayı öngörmüştür. İdarenin plansz , programsız ve vurdumduymaz tavırları ile kanunu hiçe sayarcasına yapılan 4000 üzeri kişi atamaları 4000 üzeri kişi sayısına emeğin karşılığında ücret alınmadan ozverili emeğe  çalışmaları pozitif performans !!!vereceğiz çalışana ödül savları çalışana ceza realitesine dönüştürmeyi önermektedirler. Bu kabul edilenemezdir ve toplantıda bu değişiklikgğin kabul edilenemez olduğu kesin bir dille şerh düşülmüştür.

İlgili toplantıda gruplandırma veya puanlama kriterlerine ASM gidelerini karşılamanın çok ötesine hal alan cari giderleri belirleyecek kriterler içerisine hasta memnuniyet oranının getirlmesi ekonomik kayıp yanı sıra mesleki idamenin , subjektif etik kuralların oluşmasına zemin hazırlayacak uygulamanın getirilmek istenmesi her türlü mantığa aykırı bulunmuştur. Hasta memnuniyeti en yüksek olan meslek grubuna bu kriterin getirlmesi ilgili kriterin ise ASM giderlerinde adeta tehdit unsuru olarak gösterilmesi kabul edilenemezdir. Bu baskıcı yaklaşıma elbette kesin dille şerh düştük...

  • Ortalama % 35-50 bandındaki hak ediş ve cari kaybna en az % 10 gelir kaybı yaşatan ,
  • 5000 lere dayanan kayıtlı nüfusu olan ücretsiz hasta bakmasını cezalandıran,
  • Artan iş yüküne rağmen kaytlı kii sayını düşüremeyen , kaytlı kişi sayısı düşürse dahi verilen ek görevlerle mevcut koşullarda imkansızı isteyen , 
  • Boş birimlere Aile hekiminin atanamadığı süreçte ücret kaybı yaşatan ,
  • Popülüst söylemler , Alo184 mobbing hattından sonra ücretlendirme kozu ile baskı kurmayı getiren , Bu baskılarla etik , deontolojik duruşla mesleki idameyi sürdürmeyi zora sokan
  • Kişisel sağlık bilinci ve toplum sağlığı duyarlılığı ile ilgili herhangi bir öneri önlem anlamayan, Sistemin ve toplumsal yaamı tüm yükü Aile sağlığı çalışanlarına yıkmaya sebep olacak bu öneriye toplantı esnasında ve AHEF yönetim kurulu bakanı sıfatı ile ;
  • Özellikle bu ik maddenin asla kabul edilemez olduğunu ve AHEF in bu tür çalışmanın içerisinde olmayacağını kesin bir dille iletmiş bulunmaktayım...

Değerli meslektaşlarım,

En önemli gücümüz olan mesleki duruşumuz ve birliğimiz ile önümüzdeki süreçte birlikte yol haritamızı oluşturmak Aile hekimliği uygulaması ve özlük haklarımız için gerekli çalımaları yapmalıyız.
Bu genelge değişiklik taslağındaki olumlu tüm değişiklikler geçmiş süreçte bizim önerdiklerimiz ve yönetmelik yapanların red ettikleridir. Aile hekimliği uygulamasının geleceğine umutla bakmamız için bu bile yeterdir. Sistemin idamesi ve gelişmesini yavaşlatanlara rağmen sınırsız umut ve inatla çalışmalarımız devam edecektir.

Saygı ile.

Dr. Gürsel Özer

AHEF Yönetim Kurulu Başkanı

 

TOPLANTI NOTLARI - Dr. Hakan Uzun Derlemesi İle

11 Şubat 2017 Cumartesi günü Ankara'da THSK ve AHEF arasında " Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği ve Aile Hekimliği Uygulama yönetmeliği " son durum değerlendirmesi toplantısı yapılmıştır.
Toplantıya AHEF adına AHEF Başkanı Dr. Gürsel ÖZER, AHEF Y.K üyesi Dr. Alp KARAN, Trabzon Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Hakan UZUN, Ankara Aile Hekimleri Dernek Başkanı Dr. Akif Emre EKER, Aksaray Aile Hekimleri Dernek Başkanı Dr. Şenol ATAKAN, Kayseri Aile Hekimleri Dernek Y.K üyesi Dr. M. Ümit IŞILDAK katılmıştır. TAHUD adına toplantıya Uzm. Dr. Erdinç YAVUZ katılmıştır.

THSK adına toplantıya Kurum Başkanı Prof. Dr. İrfan ŞENCAN, Kurum Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa UZUN, THSK Daire Başkanları Dr. Berk GEROĞLU, Dr. Kanuni KEKLİK, Dr. Murat TÜRKYILMAZ, Dr. Yavuz ATEŞ, Dr. Murat AĞIRTAŞ, Dr. Özlem YİĞİTBAŞOĞLU, THSK Hukuk Müşavirleri Av. Halil ŞEN, Av. Hakan BOZKURT, THSK Saha Koordinatörü, Tufan NAYIR, THSK Araştırmacı Çağlayan ÇAKMAKÇI, THSK Emine ACAR, THSK İlhami AKKUŞ, THSK Özgür AYPER katıldı.
Toplantı 10.30 başlayıp 12.30 kadar sürerek 1 saat öğle arasından sonra 17.00 tamamlandı.

THSK tarafından toplantı öncesinde yönetmelik taslakları AHEF heyetine verilmedi. Bu yüzden taslaklar ilk defa toplantı salonunda görüldü. Tüm yönetmelik üzerinden değil sadece THSK değişiklik yapacağı maddeler üzerinde çalışma yapıldı.

İlk olarak Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği üzerinde yapılacak değişiklikler üzerinde çalışıldı.

1. Kişiler aile hekimini bölge ve il sınırlaması olmaksızın serbestçe seçebilir iken değişiklik ile ilçe bazlı seçim hakkı getirilmektedir. Bitişik ilçelerde de müdürlüğün teklifi ve kurum onayı ile aile hekimi seçimi mümkün olabilecek. teklifi..

Bu teklife AHEF olarak, vatandaşın hizmet alabileceği hekimleri sınırlamanın asıl sorun olmadığı asıl sorunun taşınan veya yer değişikliği yapan vatandaşın yeni yerleştiği yerde aile hekimlerine kayıt olmadığı, TSM de bunu takip etmediği ve sonuçta taşınan ama aile hekimini değiştirmeyen bir çok ailenin olduğu, asıl bu sorunun çözüme kavuşturulması gerektiği bunun için vatandaşlara yasal sorumluluk getirilmesi gerektiği veya nüfus müdürlüklerinin ve TSM merkezlerinin bu yer değiştiren ve taşınan vatandaşların kayıtlarını yeni taşındığı yerdeki aile hekimlerine yapılması için çalışma yapılması gerektiği söylendi. AHEF' in bu teklifi kabul edildi ve bu madde tasarıdan çıkartıldı.

2. İl içinde üst üstte iki yerleştirme yapılmasına rağmen boş kalan aile hekimliği pozisyonlarının iller arası yerleştirmeye açılır iken, değişiklikle bir yerleştirmede boş kalmış olmasının yeterli kabul edileceği teklifi
İl içinde üst üstte iki yerleştirmede boş kalan birimin iller arası yerleştirmeye açılması yerine sadece bir yerleştirmede dolmayan yerlerin iller arası yerleştirmeye açılması AHEF tarafından uygun görülmüştür.

3. Devlet Hizmet yükümlülüğü kurasında doğrudan aile hekimliğine yerleştirme yapılması sağlanmıştır. Teklifi
Teklif iller arasında yerleştirmeye açılan pozisyonların dolmaması sonucunda bu pozisyonların devlet hizmet yükümlülük kurasına konulmasının ve devlet hizmet yükümlüsü kurasına girenlerin bu pozisyonları gönüllü seçmesinin kabul edilebilir olduğu AHEF tarafından dile getirilmiştir.

4. 3500 kişiye bir aile hekimliği pozisyonu planlanırken 2000 kişiye bir pozisyon planlanması kuralı getirilmesi teklifi..

THSK bu teklifi AHEF tarafından 3500 kişilik aile hekimliği pozisyonu planlamasının 2000 kişiye göre yapılmasının, yeni sanal(0 nüfuslu) AHB açılması sonucunu doğuracağını bu durumda yeni açılacak 2000 kişiye bir pozisyon hesaplamasının aile hekimlerinin gelirini azaltacağı bu sebeple teklifin kabul edilemeyeceği ANCAK aile hekimlerinin mevcut aldığı ücretlerde bir düşüş olmayacak şekilde yapılması durumunda kabul edilebileceği bunun dışında kabul edilemeyeceği AHEF tarafından dile getirildi.

5. Aile Sağlığı Merkezi asgari standartlarının arasına " peakflowmeter" dahil edilmesi teklifi,
THSK tarafından kronik hastalıkların takibinde " peakflowmeter" kullanılması ve bunun ASM' nın asgari standartları arasına girmesinin iyi incelenmesi ve bilimsel kanıtlarının ortaya konması gerektiği AHEF tarafından dile getirildi. Daha önceki pulsooksimetre gibi gerekli araştırma ve inceleme ve kullanılıp kullanılamayacağı araştırması yapılmayan cihaz alımlarının ülke kaynaklarının boşa kullanılmasına neden olduğu bu sebeple " peakflowmeter" ihtiyacının ASM' lerde zorunlu bir ihtiyaç olup olmadığının bilimsel bir çalışma ile ortaya konulması AHEF tarafından istendi. Hatta bu çalışmayı AHEF olarak yapabileceğimiz söylenmesine rağmen bu çalışmanın THSK tarafından yapılacağı kurum başkanı tarafından ifade edildi. Yapılacak bilimsel araştırmaya göre " peakflowmetre" asgari standartlara dahil edilip edilmeyeceğine karar verileceği ifade edildi.

6. Aile Sağlığı Merkezi Gruplandırma Kriterleri değişiklik yapılması teklifi.. Gruplandırmada, anne dostu, bebek dostu aile hekimliği birimi olma, sigara bıraktırma sertifikasına sahip olma, kanser taramaları ve memnuniyet anketlerini getirilmesi teklifi,
a- muayene odasının 14 m2 şartının kaldırılması.. AHEF tarafından uygun bulunmuştur.
b- Oda planlamalarının 3 hekim yerine 4 hekime göre yapılması- AHEF tarafından uygun bulunmuştur.
c- RIA takma zorunluluğu ve sertifikalı hekim veya personel bulundurma şartının kaldırılması- AHEF tarafından uygun bulunmuştur.
d- AHEF teklifi.-Bu gruplandırmada çalıştırılan işçilerin yıllık izin ve hastalık durumlarında yerine aynı gün başka bir kişinin bulunup çalıştırılması şartının iş kanununa aykırı olduğu bu sebeple sınıflandırmada çalıştırılan personelin yıllık izin veya hastalık raporu durumunda yerine başka bir kişi bulma zorunluluğunun kaldırılması teklifi THSK tarafında uygun bulunmuş olup, Kurum başkanı yıllık izne ayrılan ve 20 güne kadar hastalık raporu alan sınıflandırmaya bağlı çalışan personel yerine başka bir kişi çalıştırma zorunluluğu olmaması gerektiği bu konuda çalışma yapılması ve bu durumun düzeltilmesi gerektiği talimatının hukuk müşavirlerine vermiştir. Takibi AHEF tarafından yapılacaktır.
e- AHEF teklifi. ASM gruplandırmada esnek mesai uygulamasında özellikle 5 ve üzeri Ah olan yerlerde hem her ah 3 saat esnek mesai yapması ve asm 55 saat açık tutulması şartının getirilmesinin tüm asm için yerine getirilmesi gereken 55 saat şartının kaldırılması ve esnek mesainin birim başına değerlendirilmesi teklifi ve bazı halk sağlığı müdürlüklerinin ASM 55 saat açık olmaması durumunda esnek mesai yapmayan aile hekimini değil tüm ah hekimlerini cezalandırarak sınıf düşürme yaptıklarının bunun ortadan kaldırılması için ASM için 55 saat açık olma şartının kaldırması teklifine, THSK bunun üzerinde çalışılıp ASM' nin 55 saat açık olmaması durumunda tüm ASM ' nin değil sadece esnek mesai yapmayan ah sınıflandırmasının düşürülmesi yönünde bir çalışma yapılacağı ifade edildi.
f- Bebek dostu aile hekimi teklifi- AHEF tarafından uygun bulundu
g- Anne dostu aile hekimi sertifikası- AHEF tarafından anne dostu aile hekimi olma standartlarının belli olmadığı ve sertifika programı olmadığı için bu teklifin tasarıdan çıkartılması önerisi THSK kabul edildi ve tasarıdan çıkartıldı.
h-Sigara bıraktırma sertifikasına sahip olma- AHEF tarafında sigara bıraktırma sertifika programının olmadığı bu sebeple sigara bıraktırma sertifikası sahip olma maddesinin çıkartılması gerektiği, sigara bırakma eğitiminin zaten gelen tüm hastalara verildiği bu sebeple tasarıdan çıkartılması gerektiği teklifi, THSK tarafından üzerinde çalışılacağı ve sertifika zorunluluğu olarak değil sigara bıraktırma farkındalığı yaratmak için taslakta sadece sigara bıraktırma eğitimi verilmesi olarak kalacağı ifade edildi.
ı- Aile Hekimliği Birimlerine kamera sistemi. Bu teklife AHEF olarak ASM' lere kamera sisteminin kurulması şiddeti önlemek açısından iyi olabileceği ama aile hekimlerine mali yük getireceğinden maliyetin binanın asıl sahibi tarafından yaptırılması gerektiği ifade edildi. THSK bu teklifi kabul etmeyerek ASM kamera sistemi kurulmasının sınıflandırmada yer alacağını ifade etti.
l- Memnuniyet anketlerinin sınıflandırılmaya girmesi.. tüm toplantı boyunca en fazla tartışmanın olduğu maddelerden biriside bu oldu. AHEF kesin olarak memnuniyet anketlerinin sınıflandırma kriterleri arasına girmesine karşı olduğunu ifade etti. Sınıflandırmadan çıkartılması gerektiğini ifade etti. Bu memnuniyet anketlerinin vatandaşın hukuksuz isteklerinin artık yapılmak zorunda bırakacağı, uygunsuz rapor istekleri, başkasına ait ilaçların yazılması, sağlık raporları, ehliyet raporları, antibiyotik kullanımı gibi bir çok konunun ah tarafında memnuniyet oranlarının düşmemesi için yapılmaya başlanacağını bu durumda şimdiye kadar yapılan emeklerin boşa gideceği , farklı uyuglamaların artmasına ve dolayısı ile şiddete zemin hazırlayacağı, bu sebeple sağlık okuryazarlığı oranı düşük olan vatandaşlarımıza kimin anket yapacağının hangi kriterler göre anket yapılacağının belli olmaması ve bu durumun sakıncaları ortaya konarak kesinlikle taslaktan çıkartılması isteği, THSK tarafından kabul edilmedi sadece anket kriterleri ve nasıl yapılacağı konusunda titizlikle çalışılacağı ifade edildi.
k-internet sayfası güncel olacak- AHEF tarafından uygun bulundu.
n-engelli tuvalet şartları sınıflamadan çıkartılıyor..zaten yapıldı diye.. AHEF tarafından uygun bulundu.
m- AHEF olarak son olarak gruplandırmada sınıflandırma yerine puantaj sistemi getirilmesi AHEF teklifi olarak sunuldu. AHEF in çalışması salonda tartışıldı.ı ve gruplandırma yerine puantaj sistemine geçilebileceğine karar verildi. THSK başkanı tarafından puantaj sistemine geçilmesi için ilgililere çalışma yapın talimatı verildi. AHEF in gruplandırma yerine Puantaj sistemine geçilmesi teklifi kabul edildi.
yeni gruplandırma veya puantaj sistemi için 6 aylık geçiş süresi öngörülüyor..

7- ASEisimlendirmes ASÇ olarak değiştirilmiştir. AHEF uygun görü bildirdi
İkinci bölüm olarak " Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği "zerinde çalışmalara geçildi.
1. Nüfusu azalan aile hekimi ve aile sağlığı elamanına tıbbi takip ve tarama kriterleri getirilerek yani ek görevler yaparak aynı ücreti alabilmesi sağlandı..
THSK TEKLİFİ. tavan ödeme 4000 ' den 3500 çekilerek ödeme tavanı 3500 kişiye göre yapılacaktır. Bu durumda meydana gelecek gelir kaybı yapılacak takip ve tarama ile ancak kapatılabilecek.
1. örnek.. nüfusu 4000 kişi
hedef gerçekleşen başarı oranı k katsayısı k katsayısı genel 1.600
tarama 1 333 300 0.90 1.078 ara puan 3.880
tarama 2 333 300 0.90 1.078 maaşa esas puan 3.880
tarama 3 333 300 0.90 1.078 şuanki ücret brüt 10.414
tarama 4 333 300 0.90 1.078 perf.ücret brüt 10.414
takip 1 80 60 0.75 1.058 eklenen performans ücreti 0
takip 2 95 71 0.75 1.058 performans kaybı 0
takip 3 60 45 0.75 1.058 şu anki net ücret (%70) 7.498
yeni net ücret /%70) 7.498
k. çarpım 1.600
2. örnek
1. örnek.. nüfusu 4000 kişi
hedef gerçekleşen başarı oranı k katsayısı k katsayısı genel 1.255
tarama 1 333 200 0.60 1.029 ara puan 3.880
tarama 2 333 217 0.65 1.039 maaşa esas puan 3.880
tarama 3 333 167 0.50 1.010 şuanki ücret brüt 10.414
tarama 4 333 183 0.55 1.019 perf.ücret brüt 10.414
takip 1 80 48 0.60 1.044 eklenen performans ücreti 0
takip 2 95 60 0.63 1.048 performans kaybı 0
takip 3 60 35 0.59 1.042 şu anki net ücret (%70) 7.498
yeni net ücret /%70) 7.498
k. çarpım 1.255
hesaplamada ara puan, tıbbi takip ve tarama katsayısı ile çarpılarak maaşa esas puan hesaplanır..

Özetle hiç bir tarama ve takip yapmayanın ödeneği yaklaşık %10 azalıyor. Bu azalmayı yerine koymak için tüm tarama ve takip kriterlerinde en az %30 başarı oranını yakalamak gerekiyor. Bu başarı oranını yakalayanın aldığı ücrette bu düşüş olmayacak, eğer tarama ve takip kriterlerindeki başarı oranı %30 üzerinde artarsa alınacak ücrette deartış olacağı THSK tarafından ifade edildi.

AHEF olarak yeni getirilecek bu sistemin bir negatif performans olduğu ifade edildi. Ücretlerin kesilerek daha sonra iş yükü artırılarak kaybedilen ücretin tekrar geri kazanılması uygulamasının uygun olmadığı ifade edildi. Bunun yerine mevcut ücretlere dokunulmayıp onun yerine az miktarda da olsa pozitif performans verilerek işlem yapılması gerektiği ifade edildi. Ayrıca kanser taramaları ve kronik hasta takiplerinin iş yükünü artıracağı ve bu sebeple ase açığının daha da artacağı bu iş ve işlemlerin yapılabilmesi için 2. bir ase görevlendirmesinin şart olduğu ifade edildi. 5000 kayıtlı kişi sayılarına ulaşan aile hekimlerinin sözkonusu hedeflere ulaşmasının zor olduğunu tavan ödemenin 3500 üzerinden yapıldığı takdirde 1500 den fazla kaytlı kişiye hizmet sunan aile hekimlerinin hedeflere ulaşmasının mümkün olmadığını , bu tür yogğunlukların yaşandığı yerlerde açılan sanal birimlerin doldurulamadığını ilgili Aile hekimlerinin kayıtlı kişi sayılarını azaltmalarının mümkün olmadığını , bu güne degin 4000 hasta üzerinden ücretsiz hizmet veren aile hekimlerinin ücret kaybı yaşamasının kabul edilinebilir olmadığı ,Son olarak bu tarama ve kronik hastalık takiplerinin hastaya sorumluluk verilmeden yapılamayacağı , istenen başarıya ulaşamayacağı bu sebeple hastalara sorumluluk verilmesi gerektiği ifade edildi. Bu şekilde yapılacak ücret kesintisi ve kesintinin geri alınması için yapılacak tarama ve takip programı sisteminin AHEF tarafından kabul edilmedi, şerh düşülerek ifade edildi.

THSK ise bu ödeme sistemi ile ücretin düşmeyeceği mevcut durumun korunması için %30 oranında tarama ve takip başarısının yeterli olacağını, ayrıca başarı oranının artması durumunda ise alınacak ücrette artış olacağı ifade edildi. Hastalara sorumluluk verilmesinin şu an için yapılamayacağı ama aranmasına rağmen gelmeyen hastaların hedef nüfustan çıkartılacağı ah bir kere aradı hasta gelmedi, bu hasta telefonla arama yapacak call ceter tarafında tekrar aranacak eğer yine gelmezse hedef nüfustan çıkartılacağı ifade edildi. 2. ase alamı hedeflerini olduğunu bunu 2023 yılına kadar başarmaya çalışacaklarını ifade edildi.

AHEF olarak bu şekilde bir uygulanın kabul edilemeyecek olduğu bir kere daha ifade edildi. Nüfusların düşürülmesi gerektiği ancak bunun gelirleri düşürerek veya ek iş yükü vererek yapılamayacağı AHEF tarafından ifade edildi.
2. Yeni açılan veya henüz 1000 nüfusa ulaşılmamış birimlerdeki ah ve aile sağlığı elemanlarının aldıkları ücretlerin toplum sağlığı merkezlerinde görev yapmaları halinde alabilecekleri taban ücrete eşitlenmesi amaçlanmıştır. Bu ücret alabilmeleri için ilk 6 ayda 500 nüfusa ulaşmaları ve bir yılda 1000 nüfusu ulaşma kriteri getirilmiştir. Bu ödeme en fazla 18 ay olabilecektir. (Yaklaşık 4.292 TL)

THSK tarafında yeni açılan ama 1000 nüfusa ulaşamamış olan ah ve ase ücretlerinin TSM çalışan ah ve ase ücretlerine eşitlenmesi bunun için ilk altı ayda 500 nüfus sonraki bir yılda 1000 nüfusa ulaşılması AHEF tarafından uygun bulunmuştur. Bu 1000 puana karşılık gelen ücretin TSM hekimin alacağa ücrete eşitlenmesi olarak değerlendirilebilir. 1000 nüfusa ulaşma süreside 12 aydan 18 aya çıkmaktadır.

3. Yeni açılan ve yer gösterilmeyen asmlerin ilk yerleştirme sonucunda veya doğrudan müdürlükçe oluşturulması ( kira, mefruşat ve donanım) sağlanmıştır.

Yeni açılan 0 nüfuslu ve yeri olmayan asmler müdürlük tarafından yeri bulunacak, gerekli donanımı müdürlük tarafından yapılacaktır. Bu teklif AHEF tarafından uygun bulunmuştur.

4. Müdürlükçe kiralanan asm de kira bedelinin o ildeki en yüksek kamu kira bedeli kısmının aile hekimince karşılanması kalan tutar olması halinde müdürlükçe karşılanması amaçlanmıştır. Aynı şekilde bu kira sözleşmelerinin aile hekimlerine devredilmeyerek buraların kullanım hakkının müdürlük üzerinde bırakılması sağlanmıştır.

THSK, o ilde müdürlükçe kiralanan en yüksek kamu kira bedelinin ( 850 Tl yaklaşık) kalan kısmının müdürlükçe karşılanması teklifi AHEF tarafından uygun bulunmuştur. Ayrıca diğer asmler için yapılan kira hesaplama paneli üstünde çalışma gözden geçirilmiş olup, diğer kira değerlerine de bir standart getirilmesi konusunda THSK ve AHEF ortak görüşlerini belirtmişlerdir.

5. Cari giderlerin harcanması ile ilgili fiziki kriterlerin yanına tıbbi kriterler de getirilmesi.. sınıflandırmada bahsedildi.
6. İhtar puanları güncellenmiş olup özellikle aynı fiilin tekerrüründe verilecek ihtar cezalarının katlanarak artması şeklinde değişiklik..

THSK tarafında ceza puan çeşitleri artırılmış ve özellikle aynı filin işlenmesi durumunda ihtar puanının iki katı, ikinci tekrarda ise üç katı şeklinde uygulanma teklifi AHEF tarafından kabul edilmemiştir.

Türk ceza kanununda cezaların katlanarak artması konusunda bir uygulamanın olmadığı bu sebeple aynı cezanın farklı ve katlamalı olarak uygulanmasının uygun olmadığı, ceza uygulaması yerine ödüllendirme uygulamasının yapılmasının daha yapıcı olacağı ifade edilmiştir.

7. Ah ve ASE sözleşmelerinin imzalanması ile fesih halk sağlığı müdürlerine bırakılması teklifi.

THSK tarafından getirilen bu teklif kabul edilemez olarak değerlendirilmiştir. Özellikle soruşturmayı yapan birim ile cezayı veren birimin aynı olmasının hukuksal bir çok soruna ve keyfi uygulamaya sebep olabileceği ifade edilmiştir. Fesih yetkisinin yine Valide kalması gerektiği ısrarla ifade edilmiştir. AHEF' teklifi eski uygulamanın devam etmesi olmuştur. Ama THSK sadece fesih yetkisini valide bırakmış, sözleşme imzalama ve soruşturma yapma ve ceza verme yetkisini halk sağlığı müdürlerine vermiştir.

*tek çalışan aile hekimlerinin sorunları dile getirilmiştir. Özellikle izin sorunlarına çözüm bulunması gerektiği yakın asm vekalet verebilmeleri gerektiği ve yıllık izin haklarının ücretli 30 gün olması gerektiği ifade edilmiştir. AHEF in bu teklifine karşı THSK sadece izin süresinin ücretli 20 gün olabileceğini ifade etmiştir.

*entegrede çalışa ah arkadaşlarımızın tuttuğu nöbetlere karşı ücret veya izin hakkı verilmesi gerektiği AHEF teklifi THSK tarafından kabul edilmemiştir.

*izinlerde 4/b hakların verileceği THSK tarafından ifade edilmiştir. Bunun için kanun değişikliği yapılacağı söylenmiştir.

* Defin nöbeti ücretlerinin ödenmediği iller dile getirilmiştir. Bu konuda THSK başkanı defin ücretlerinin ödenmesi gerektiği, ödemeyen illerin araştırması talimatını vermiştir.

Zorlu bir çalışma toplantısından aklımızda kalan ve aktaracaklarımız bunlardır. Taslaklar tarafımıza verilmediği için şimdilik bu kadar bilgilendirme yapılamamıştır.

PAYLAŞ: