Birinci Basamak Çözüm Grubu Hakkında Açıklama

Değerli Meslektaşlarım,

Bildiğiniz gibi AHEF Yönetim Kurulu göreve gelir gelmez TTB'yi, sendikaları ve paydaş dernekleri ziyaret etmiştir. Bu ziyaretler neticesinde TTB, TSS, Genel Sağlık İş, SES, TAHUD ve ASEF'den oluşan birinci basamak çözüm grubu kurulmuş ve bu platform AHEF'in sekretaryası ile etkinliklerini sürdürmüştür.

Platformda yer alan STK'ların eşit temsili ve oy birliği ilkesi esastır. Son ödeme yönetmeliği taslak değişikliği ile birlikte çatı örgütümüz olan TTB toplantı çağrısında bulunmuş; toplantı SES, BDS, Genel Sağlık İş, Pratisyen Hekimlik Derneği, Hemşirelik Derneği ve AHEF'in temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Katılımcılardan da görüldüğü üzere, toplantı platform toplantısı değildir. Söz konusu toplantıya ASEF ve TSS katılmamış, bununla birlikte platform üyesi olmayan bazı dernekler ise TTB'nin inisiyatifi ile davet edilmişlerdir. Bu bağlamda konuk olarak katıldığımız toplantıda alınan kararlar ve etkinler, toplantının ev sahibi tarafından uygun görünen ve uygulaması gereken kararlardır.

Birlikte olmak için birlikteliğin gücünü hissettiğimiz yapı, Birinci Basamak Çözüm Grubu'dur; AHEF sekretaryasında çalışmalarını yürüten platformdur. AHEF olarak platform çalışmalarının içerisinde olmak ve sekretaryayı sürdürmek kararlılığımız devam etmektedir. Son dönemde bazı çevrelerce kavram kargaşası yaratılarak AHEF'in platform kararlarına uymadığı algısı yaratılmaya çalışılmaktadır. Aile hekimliği uygulamasına katkı sağlamayan, mücadelemizi başka kanallara entegre etmeye çalışan bu çevrelerin, AHEF'in ASM'leri özelleştirme çalışmaları içerisinde olduğu gibi gerçek dışı ve çirkin isnatlarla sahada kafa karıştırma gayretleri içerisine girmeleri de amaçlarının ihbarcısı olmuştur.

AHEF olarak, aile hekimliğinin, halkın ve hizmet sunanların yararına olacak çalışmalarımıza aynı kararlılıkla devam edeceğiz.

Ahef Yönetim Kurulu adına

Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Gürsel Özer

PAYLAŞ: