Yaşam Boyu Aşılanalım

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre erişkinlerde bağışıklama yapılmaması nedeniyle her yıl 2 ila 3 milyon kişi, kurtulabilecekken hayatını kaybediyor.

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği'nin, erişkin bağışıklaması konusunda farkındalığı arttırmak için 25-26 Şubat'ta Ankara'da düzenlediği "Erişkin Bağışıklama Akademisi"nin paydaşlarından biri de AHEF'ti.

AHEF'in, Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Gürsel Özer tarafından temsil edildiği akademide, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Türk Geriatri Derneği, Türk Hematoloji Derneği, Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği, Türk Toraks Derneği, Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği, Viral Hepatitle Savaşım Derneği de yer aldı.

Akademide, önlenebilir hastalıklar açısından risk grupları ve bu gruplara yönelik aşı uygulama şemalarının yürürlüğe konduğu; "Genişletilmiş Bağışıklama Programı" kapsamında risk grubundaki erişkinlere ücretsiz aşı yapılmasına karar verildiği duyuruldu.

Türkiye EKMUD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hürrem Bodur, küresel bağışıklama kapsamının arttırılmasıyla 1,5 milyon ölümün daha engellenebileceğini söyledi.

Sempozyumun açılışında konuşan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Gürsel Özer, toplantının erişkin bağışıklamada farkındalık için bir kıvılcım olduğunu söyledi. Bu ateşin, çocukluk çağındaki aşılamada Avrupa şampiyonu olan Türkiye'yi erişkin aşılamada da çok büyük oranlara ulaştıracağını kaydetti.

Özer, erişkin ve yaşlılardaki aşılama programlarının, erişkin aşılama bilincinin ve aşıya erişebilirliğin çok düşük düzeyde olduğunun altını çizdi. Dr. Gürsel Özer, çocuklarda başlanan aşılama şemalarının bir devamı olarak, erişkinlerde yapılacak düzenli aşılamalarla ve erişkin yaş gurubuna özgü aşılamalarla birçok önemli hastalıktan korunmanın; dolayısıyla ölüm oranlarını azaltmanın mümkün olabileceğini söyledi. "Erişkin dönemde de tıpkı çocukluk döneminde olduğu gibi aşılar bireyleri hastalıklardan korur, ekonomik kazanımlar sağlar." diyen AHEF Başkanı, bu başarının sağlanabilmesi için plan, program, liderlik, uygulamada eşgüdüm ve sürekliliğin önemli olduğunu vurguladı. Dr. Gürsel Özer, özellikle yaşlıların risk grubunda olduğunu da hatırlattı.

Bir basın mensubunun, "Biz aile hekimlerinin iş yükünü biliyoruz. Bunca iş yükünün arasında, erişkin bağışıklamada da temel faktör siz olacaksınız. Nasıl üstesinden geleceksiniz? şeklindeki sorusu üzerine Özer, "Evet. Türkiye ortalaması her ne kadar 3500 dense de aile hekimleri bu rakamların çok çok çok üstünde kayıtlı kişiye hizmet veriyor. Koruyucu hekimlik hizmetlerinin ve tedavi hizmetlerinin bu kayıtlı kişi sayısıyla yapılması mümkün değil. Erişkin bağışıklamanın tüm paydaşlarla birlikte başlatılması gerekir. Tüm uzmanlıklar, hastanelerdeki aşı polikinikleri bu işin içinde olmalıdır. Tüm datalar, aileden biri olan aile hekimlerine ulaştırılmalıdır. Sağlık ve koruyucu hekimlik göstergelerinin başarısı için aile hekimlerine kayıtlı kişi sayısının Avrupa'da olduğu gibi 2000'lerde olması gerekir, böylece çocukluk dönemindeki aşılamada elde edilen Avrupa Şampiyonluğu gibi bir başarıyı erişkin aşılamalarında da elde edebiliriz" dedi.

Özer, sempozyumun, bu sürecin başlangıcı olduğunu, diğer paydaş dernek ve federasyonlarla çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

PAYLAŞ: