Sağlığın Geliştirilmesi Projeleri ve Görüşmeleri Hk.

15 Mart 2017 tarihinde Sağlığın Geliştirmesi Genel Müdürü Sayın İbrahim Barbaros Akçakaya ile AHEF in proje ortağı olduğu ''Üniversiteler Okullarda Buluşuyor'' ve proje yürütücüsü olduğu ''Aile Hekimliği Yaklaşımıyla Sağlığın Geliştirilmesi'' konularında yaptığımız görüşmeye AHEF adına Uzm. Dr. Erkut COŞKUN, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilal ÖZCEBE ve Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Hemşireliği ABD Arş. Gör. Esma KABASAKAL katılmıştır.

Toplantının ilk bölümünde ''Üniversiteler Okullarda Buluşuyor'' projesi ele alınarak amaç ve olası kazanımlar dile getirilmiştir. Okul sağlığını geliştirme projesinin farklı alt başlıkları altında Aile Hekimliği Uygulamaları kapsamındaki okul taramalarında uygulama birliğinini sağlanarak belirli bir standartta yürütülmesinde okul sağlığı hemşireliği kavramının geliştirilmesi,talep edilen izlem ve değerlendirilmelerin okulda yapılabilmesi, kademeli sevk zinciri ile riskli öğrencilerin okul hemşiresi tarafından aile hekimliği birimlerine sevkedilerek gerekli durumlarda aile hekimliğinden ilgili branşa yönlendirilmesi ile ulusal bir okul sağlığı politikasının gelişeceği tezimizi savunarak pilot uygulama sonuçlarını heyecanla beklediğimizi belirttik.

Toplantının ikinci oturumunda AHEF olarak 28.02.2017 tarihinde Sayın Bakanımız Prof. Dr. Recep AKDAĞ ile yapılan görüşmede; sağlıkta dönüşümün 2. fazı olan sağlığın geliştirilmesi ve sağlık okuryazarlığına yönelik üretilecek projelerin ilgili birimlerce destekleneceğini bildirmesi üzerine mevcutta çalıştığımız ''Aile Hekimliği Yaklaşımıyla Sağlığın Geliştirilmesi'' projemizin sunumunu gerçekleştirdik. Projemizin ilk bölümünde toplumda sağlık okur yazarlığının artırılmasında daha önce AHEF Sosyal Projeler ve Organizasyon Komisyonunca uygulanan Küp Not projesinin kazanımlarına değinerek ulusal düzeyde yagnlaştırılarak geliştirilmesi gerektiği, toplumun Aile Hekimliği Sistemi uygulamaları hakkında bilgi ve farkındalığının artırılmasında oluşturulacak kamu spotlarının etkili ve efektif olacağı, mevcut proje amaçları arasında toplum bireylerinin kendi sağlıklarından yine kendilerinin sorumluluk alması gerektiği, kurumlar arası işbirliği ile gebe, bebek izlem ve aşı kartlarının yanı sıra kronik hastalık takip karnesinin oluşturulacağı, proje kapsamında hazırlanacak kamu spotu ile birinci basamak sağlık hizmeti sunucularının toplum bireyleriyle direk temas halinde olarak birey ve aile odaklı sağlık bakımında bütüncül yaklaşımla sağlıkta şiddetin önüne geçilmesi fırsatı bulabilceğimiz belirtildi.

Sayın İbrahim Barbaros Akçakaya sağlıkta dönüşümün 2. fazı için sağlık okur yazarlığının artırılması ve sağlığı geliştirici hizmetlerin ön planda tutulması gerektiği vurgusunu yaparak projemizin olumlu çıktılarını desteklediğini, Sağlığın Geliştirlimesi Genel Müdürlüğün yeni bir yapılanmaya gideceğini mevcut şartlarda tüm çalışmalara destek vermelerinin zor olduğunu projenin Sağlık Bakanlığının THSK Başkanlığı gibi diğer birimlerince değerlendirilmesinin daha uygun olduğunu önermiştir. Sonuç olarak görüşmede Sağlıkta Dönüşümde 2. Fazın temelinin aile hekimliği sistemi üzerinden devam edeceği ve sağlığın geliştirilmesi ve sağlık okuryazarlığının artırılması gerçeğinden yola çıkarak AHEF in oluşturduğu Aile Hekimliği Yaklaşımıyla Sağlığın Geliştirilmesi'' projesini uygulamaya geçirilmesinde Sayın Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Recep AKDAĞ ve Sayın THSK Kurum başkanımız Prof. Dr. İrfan ŞENCAN ile gerekli randevuyu talep ederek projemizin arkasında olduğumuzu bildiririz.

PAYLAŞ: