Ücretli İzin ve Yönetmelik Gelişmeleri Hk. Kurum Görüşleri

Sayın Meslektaşlarımız,

AHEF YK Başkanı Gürsel Özer ile AHEF YK 2.Başkanı Yavuz Erden'in THSK ile yaptıkları görüşmeler sonucunda son gelişmeler ile ilgili kurum görüşleri...

4/B YE GÖRE ÜCRETLİ İZİN HAKKINDA: Üst hukuk normlarına göre yönetmeliğin Aile Hekimliğinde izin sürelerini düzenleyen geçiçi 3.maddesi Danıştay tarafından iptal edince Aile Hekimlerinin izin süreleri ile ilgili mevuzat kısmı boşta kaldı.Bu hali ile kanuni düzenleme yapılıncaya kadar hiç izin verilemeyecekti, bunu aşabilmek ve izin verebilmek için dava açılırsa yine iptal edilebilecek formülü bulmaya çalıştık. Çünkü kurum yazısı ile yönetmelik değişikliği yapmamız mümkün değil. Yazının kanun ve yönetmeliğin yerinin doldurmayacağını biliyoruz... Süreler dışında izinler ile ilgili iptal edilen bir alan yok,ödeme sözleşmesi (17-19 maddeler) hala yürürlüktedir dolayısı ile izinlerde vekalet halen geçerlidir ve 10 yılı doldurmayanlar 20 gün,diğerleri 30 gün izin kullanabilecekler. Ödeme ile ilgili uygulama aynen devam edecek.Bu uygulamaya dava açılırsa evet kesinlikle iptal edilir ama izin süreleri ile ilgili uygulayabileceğimiz başka alan kalmayacaktır.

UYGULAMA VE ÜCRET YÖNETMELİĞİ HAKKINDA : 5 yıla 1 yıl yıpranma payı da dahil olmak üzere Uygulama Yönetmeliğinin hazır olduğunu, yıpranma payı ile ilgili bazı ekler önerdiklerini salt nöbet tutanları kapsamayacağını , Aile Hekimlerininde faydalanabileceği durumlar olduğunu , konuştuğumuz maddeler dışında ekstra bir yenilik olmadığı,15 güne kadar yayınlanabileceğini ,ancak ödeme-sözleşme yönetmeliği için hala maliye ile görüşmelerin devam ettiğini ve sonuçlanmadığını, izin ile ilgili kanuni düzenlenmenin ve ödeme sözleşme yönetmeliğinin meclis kapanışına yetiştirilmeye çalışıldığı bildirdiler. AHEF olarak ücretli izin hakkımız için çmücadeleye devam edeceğimizi kanunun bu şekilde hazırlanması gerektiğini kendilerine tekraren bildirdik...

Saygılarımızla.

AHEF Yönetim Kurulu Adına

Dr. Yavuz Erden - AHEF Yönetim Kurulu İkinci Başkanı

PAYLAŞ: