AHEF OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURUL ÖZETİ

Değerli Aile Hekimi Arkadaşlarım;
10.06.2017 tarihinde yapılan AHEF olağan üstü genel kurulu ile alakalı sayın divan üyelerinin hazırlamış olduğu tutanaklar neticesinde genel tablonun bir özeti aşağıda bilgi ve taktirlerinize sunulmuştur.Divan Heyeti Başkan Dr. Ali YILMAZ, Başkan Yardımcısı Dr. Serkan KALINOMUZ, Sekreterler Dr. Özer AKAY ve Dr. Arzu YILMAZ ŞAŞOĞLU' na verdikleri emekler için teşekkür ederiz.
AHEF şuana kadar olduğu gibi bundan sonrada mevcudiyetini daha da güçlendirerek sürdürecek kurumsal yapıya sahiptir. Oluşan durum neticesinde istifa eden üyelerimizin yerlerine yedek üyelerimiz davet edilmiş, gerek aile hekimliği gündemimizin yoğunluğu gerek AHEKON un sekteye uğramaması için hızlı bir şekilde yeni yönetim ve görev dağılımının yapılması maksadı ile hafta sonu yönetim kurulu acilen toplantı yapmak için AHEF büroda bir araya gelecektir. 
 Oluşturulacak bu yönetim AHEF in sağlıklı bir şekilde Ekim ayında yapılacak olağan genel kuruluna kadar yola devam edecektir.
Bu vesile ile tüm meslektaşlarımıza ve aile hekimliğine inanan güvenen tüm kamuoyunun bilgilerine saygı ile sunarız.


AHEF YÖNETİM KURULU

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. AHEF OLAGAN ÜSTÜ GENEL KURUL ÖZETI 15,19 KB 15.06.2017 22:33:29 .docx
PAYLAŞ: