AHEF YÖNETİMİ THSK VE SAĞLIK BAKANLIĞINDA

   Yeni oluşan AHEF Yönetim Kurulu 19/6/2017 günü THSK ve Sağlık Bakanlığında bir dizi görüşmeler yapmıştır.

   Bu görüşmelerde ilk önce THSK Başkanı Sayın Prof. Dr. İrfan ŞENCAN, sonrasında da Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Fatma Meriç YILMAZ ile görüşüldü. Sayın Müsteşar Yardımcımız Prof. Dr. Fatma Meriç YILMAZ ve THSK Başkanı Prof Dr. İrfan ŞENCAN ilk olarak AHEF yeni yönetim kurulunu tebrik ederek başarı dileklerini ilettiler. AHEF Başkanı Dr. Erkut Coşkun Sayın müsteşar yardımcımız ve kurum başkanımıza teşekkür ederek amacımızın karşılıklı iletişim ile mevcut sorunların üstesinden gelerek aile hekimliğini dünya ya örnek bir sistem halinde uygulayabileceğimizi ifade etmiş, iyi dilekleri için kendilerine teşekkür etmiştir .

  Görüşmelerde ilk olarak sahanın merakla ve biraz tedirgin bir bekleyiş içinde olduğu ödeme sözleşme yönetmeliği konuşulmuş. Sayın Prof .Dr. İrfan Şencan Aile Hekimlerinin iş yükünün fazlalığının bağlı nüfus sayısının yüksek olmasından kaynaklı olduğu nihai hedefin ise yıllara yayılarak 2000 e çekilerek azaltılacağını belirtti . Bu süreçte özellikle maaşların düşmemesi konusunda kararlı olduklarını ortalama gelirde düşüşün olmayacağını maliye bakanlığı ile çalışmaların devam ettiğini belirtti. Aynı konuya ilişkin olarak Sayın Müsteşar Yardımcımız Prof. Dr. Fatma Meriç YILMAZ ise sayın Bakanımız Prof. Dr. Recep AKDAĞ ın aile hekimlerimize ücret kaybı yaşamayacakları konusunda daha öncede açıklama yaptığını ve bunun için çok yoğun bir çalışma içinde olduğunu Maliye bakanlığı ile bizzat görüşmeler yaptığını bizlerin rahat olmasını ilettiler.

   Sayın AHEF başkanımız Erkut COŞKUN Danıştay ın izinler konusunda vermiş olduğu karar neticesinde Halk Sağlığı Müdürlüklerince farklı uygulamaların olduğu bunun da mağduriyetlere yol açması neticesinde saha da moral motivasyon kaybı yaşandığı düzenlemenin ivedilikle yapılması gerekliliğini belirtmiştir. Sayın Prof .Dr. İrfan Şencan izinler hususunda torba yasa da düzenlemeye gidileceğini ve 4 B statüsünde izinlerin planlanacağını belirtmişlerdir.Kurum başkanımıza aile hekimlerinin temel özlük haklarından olan izinlerle igili hak kaybının kabul edilemiyeceğini,bizim 4B li statüsünde çalışan personel olmadıgımızı bu yanlışın düzeltilerek ,izinlerin 657 deki hakların korunarak düzenlenmesi gerektigi ifade ettik. Sayın Müsteşar Yardımcımıza izinler konusu anlatılırken anne ve bebek dostu olan ASM bileşenlerinin en basitinden süt izni konusunda mağdur olacaklarını bu koşullarda hizmet verenin alandan daha az hak sahibi olmasının iş performansında düşüşe sebebiyet vereceğini durumun ciddiyetini ve aciliyeti nedeni ile sayın bakanımıza bu hususun iletilmesi başkanımızca ifade edildikten sonra Sayın Müsteşar Yardımcımıza Prof. Dr. Fatma Meriç YILMAZ bunun önemli bir nokta olduğunu ve sayın bakanımız ile yapacağı görüşmede mutlaka dile getireceğini ve neler yapılabileceğini araştıracaklarını ifade etti.

   Son yönetmelik değişikliği ile sınıflandırma kriterlerinde yapılan düzenlemelere ilişkin ASM lere kurulacak kamera sistemlerinin sadece güvenlik gerekçesi ile kullanılmasını ileri ki dönemlerde personel aleyhinde herhangi bir amaçla kullanılmaması gerektiğini belirten Başkan Erkut COŞKUN kamera standartlarının minimum düzeyde tutulmasını ve bağlayıcı kriterler uygulanmamasını gerektiğini belirtmiş. THSK Başkanı Prof Dr. İrfan ŞENCAN kameraların yönetmelikte belirtilen yerleri görmesi 1 ay kayıt yapan bir cihazın olmasının yeterli olduğunu ve bu kayıtların 3 ay süre ile saklanılmasının dışında bir kriter düşünmediklerini belirterek, bu kayıtlar sadece idari ve adli bir soruşturma dahilinde istenecek aksi durumda kullanılmayacağını beyan etmiştir.

   Görüşmelerde özellikle sıfır nüfuslu ASM lerin ASÇ bulmak noktasında çok zorlandıklarını, TSM de aldıkları ücretlerin altında kaldıkları içinde gerek hekimlerin gerekse ASÇ lerin bu birimleri tercih etmediklerini belirttik. Bu konuya ilişkin hem Prof Dr. İrfan ŞENCAN hem de Prof. Dr. Fatma Meriç YILMAZ hazırlanan yönetmelikte buna yönelik tedbirler alındığını en alt ücretin TSM de ki ücretlerin altında kalmayacağını ifade ettiler. THSK Başkanı Prof Dr. İrfan ŞENCAN ayrıca cari giderler konusunda kira ek personel gider kalemlerinin HSM ler tarafından karşılanabileceğini kalan kısmın ödenebileceğini beyan etti.

   Son olarak sağlıkta şiddet konusunda kendilerinin de çok rahatsız olduklarını ifade ettikten sonra görüşmemiz sonlanmıştır. Sayın Müsteşar Yardımcımız Prof. Dr. Fatma Meriç YILMAZ 2023 yılına kadar ki stratejik plan dahilinde Aile hekimlerimize 2. Bir ASÇ ile çalışma imkanını sağlayacaklarını bunu da her yıl maliyeden alınan kadrolar ile tamamlayacaklarını ifade etti. Ayrıca en kısa sürede 200 SYM nin faaliyete geçirileceğini ve bu aralarda ilk etapta 500 kadar vaka takipçisi adı altında ulaşılamayan nüfusa ulaşılması irtibata geçilmesi konusunda görev yapacak personelin bulunacağını belirttiler. Aile hekimlerinin İş yükü analizlerinin çok dikkatli çalışmalar ile tespit edildiğini buna yönelikte gerekli tedbirlerin alınması noktasında çalıştıklarını karşılıklı anlayış ve özveri ile mevcut sistemi en iyi hale getireceğimizi ifade etmişlerdir.

   AHEF olarak en önemli konunun özlük haklarımız olduğunu ve hak kayıplarının yaşanmamasını temenni ettiğimizi, asli görevimizin koruyucu sağlık hizmetleri olduğu ve aile hekimliğini ilgilendiren her konu da birlikte mesai harcamak arzusunda olduğumuzu, Sayın bakanımız ile görüşme arzumuzu dile getirerek Sayın Müsteşar Yardımcımız Prof. Dr. Fatma Meriç YILMAZ ile olan görüşmemizi sonlandırdık. Sayın Müsteşar Yardımcımız Prof. Dr. Fatma Meriç YILMAZ ve THSK Başkanı Prof Dr. İrfan ŞENCAN AHEF yönetim kuruluna göstermiş oldukları yakın ilgi ve alaka için bir kez daha teşekkür ederiz...AHEF YÖNETİM KURULU

PAYLAŞ: