AHEF YÖNETİM KURULU SAĞLIK BAKANIMIZ İLE MAKAMINDA GÖRÜŞTÜ

5 Temmuz 2017 akşam saatlerinde Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ ile AHEF Yönetim Kurulu adına Başkan Uzm. Dr. Erkut COŞKUN ,2. Başkan Dr. Birol KOCAMAN,Sayman Dr. A. Cem ÇERKEŞ ve Genel Sekreter Dr. Alp KARAN' ın katılımıyla olumlu bir görüşme gerçekleştirilmiştir.Görüşmede Müsteşar Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Fatma Meriç YILMAZ,THSK Başkanı Sayın Prof. Dr. İrfan ŞENCAN , THSK Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa UZUN,THSK Uygulama Daire Başkanı Sayın Dr. Murat AĞIRTAŞ hazır bulunmuşlardır.Yaklaşık 1.5 saat süren görüşmede sahadan aldığımız geri bildirimler neticesinde ağırlıklı olarak ;
?1-)Aile Hekimleri ve ASÇ larının izin durumu hakkında beklentilerimiz dile getirilmiş 30 gün ücretli izin hakkı talebimiz iletilmiş ,sahanında beklentisinin bu olduğu bu konuda hassasiyet ifade edilmiştir.4b nin gündeme gelmesi üzerine hak kayıpları olduğu için bu tasarı tarafımızca reddedilmiş,aile hekimliginin başından beri 30 gün olan izin süresinden geriye gidişin hak kaybı olduğu söylenmiştir.Sayın Bakanımızda bu konuda ki hassasiyetlerimizi çok iyi bildiğini ve bizleri mağdur etmeyecek şekilde uygun bir düzenleme içinde olduklarını çok kısa sürede bu meseleyi çözeceklerini ifade etmişlerdir.
???2-)Yeni çıkması planlanan Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği ile alakalı 2010 yılında tüm ülkede aile hekimliği sistemine geçişin sağlanmasından bu güne kadar çıkan nerdeyse her yönetmelik değişikliği ile maddi hak kaybına uğrandığı ve yönetmeliğin çıkışının gecikmesi ile sahada çalışanların tedirginliğinin ve karamsarlığının arttığını ifade ettik. Sayın Bakanda daha öncede belirttiği gibi ücret kaybı yaşanmadan düzenlemelerin yapılması için Maliye ile sürekli çalıştıklarını ve ortak bir noktada buluşacaklarını hak kaybı olmayacağını ifade etti
?3-)Yıllar içinde oluşan maddi hak kayıplarının telafisi, 2010 yılında çıkan ve 2011 de uygulamaya giren yönetmelik gereği % 6 gibi net bir gelir kaybı olduğunun bakanlık ve kurum yetkilileri ile yapılan toplantılarda tespit edildiğini dile getirdik. Sayın bakan bu kaybın biranda karşılanamayacağını zamana yayılarak telafisi için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade ettiler.
?
4-)Sağlıkta Şiddet Konusu ile alakalı olarak bu sorunun artık kangren halini aldığını etkin sağlıkta şiddet yasasının çıkması gerektiği ifade edildi ve Sayın Bakanımızdan Adalet Bakanı ile birebir görüşerek bu konuya dikkat çekmeleri , beyaz kod gibi davalarda ceza ertelemelerine gidilmemesi hususunda gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması talep edildi. Sayın Bakan şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını konuyu Adalet bakanına ileteceğini, kamu spotları ile de bu konuya dikkat çekilmesi gerektiğini ifade ettiler.
5-)Kamu Hastaneleri Birliğine atanan personelin durumu ve ASM 'lerdeki ASÇ larının eksikliği konusunda ise Sayın Bakan bazı tedbirler alındığını ve kamu hastanelerine atanan personellerin ve diğer personellerin istedikleri anda Aile hekimleri ile sözleşme imzalayabilmeleri için gerekli düzenlemede sona yaklaştıklarını ifade etti.
Ayrıca Sayın Bakanımız Aile Hekimliği sisteminin köklü bir yapıya ulaştırılması için birlikte hareket edilmesi gerektiğini,sağlık çalışanlarının her konuda sorunlarını bildiğini ve bahsedilen konulara yönelik çalışmaların personelin hak kaybına uğramadan yapılması için çaba sarfettiğini,kısa sürede sonuçların saha ile paylaşılacağını belirtti. Görüşmemiz iyi niyetler ve görüşmelerin devam etmesi şeklinde tamamlandı.
??
Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Recep AKDAĞ Beyefendiye sorunlarımız karşısındaki yaklaşımları ve misafirperverliği için AHEF Yönetim Kurulu adına teşekkürlerimizi arz ederiz

PAYLAŞ: