KANSER TARAMALARINDA UYGULAMA ANKETI

Kanser Taramalarında Aile Hekimliği Uygulamaları
Aile hekimlerinin kanser taramaları için vatandaşın davet edilmesi noktasında kullandıkları yöntemler ve bu çağrıya vatandaşın verdiği cevapların incelendiği anketimizde aşağıda ki sonuçlara ulaşılmıştır. 
. Davet edilen hastaların %83,7'sinin telefon numarası, %88.7'sinin adresleri doğru 
. Davetler e-mail, telefon, yüz yüze görüşme, broşür ya da mektup ile yapılmaktadır. 
. İlk davet sonrası, kanser tarama davetini kabul etme oranı %36,5
. Kabul etme oranı 30-45 yaş arası %63,5; 45-60 yaş arasında %32,7, 60 yaş üzerinde ise %13,5 idi.
. Daveti kabul edenlerin taramaya gelme oranı %82,8 idi.
. En fazla kullanılan davet metodu %60 ile telefon aracılığı ile idi (SMS dahil) ve yüz yüze davet idi (%30). Bu metotlar ile hastaların daveti kabul etme oranı %80-90 arasında idi. 
. Geriye kalan %10'luk dilim ise mektup, broşür, afiş, sosyal medya gibi davet teknikleri kullanılmıştı. Bu davet metotları sıklıkla kalabalık, genç ve çalışan nüfusun yoğun olduğu yerlerde tercih edilmekle beraber, bu davet metotlarında kabul etme oranları daha düşük, yaklaşık %30-40 arasında olduğu bulunmuştur. 
Anketin hazırlanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde emeği geçen Dr. Kemal Noyan ve Dr. Serhat Cerit AHEF adına teşekkür ederiz....

PAYLAŞ: