3.Akılcı Antibiyotik Kullanımı Eğiticileri Koordinasyon Toplantısı İstanbul'da gerçekleşti

 9-10 Ekim 2017 tarihleri arasında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi koordinatörlüğünde İstanbul'da 3. Akılcı Antibiyotik Kullanımı Eğiticileri Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

 AHEF'ten Aile hekimlerini temsilen katılımcı talebine 6 farklı ilden 10 temsilci gönderilmiştir. Bitlis'ten Kutbettin BAKIR, Denizli'den Asım Murat Öztürk, Erzurum'dan Selçuk Tunç, Gaziantep'ten Bektaş Erdoğan, İstanbul'dan Şule Şakrak, Pınar Düzel, Handan Karahan Sarper, Uğur Uçar ve İsmail Burçin Yalçın ve İzmir'den Eser Yalman katılımcı olarak iştirak etmişlerdir.İstiklal marşı ve saygı duruşunun ardından toplantıya başlanmıştır. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı Eray Kaplan'ın açılış konuşmasıyla devam etmiştir. Daha sonra söz alan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanı Sayın Mesil AKSOY Ülkemizdeki ve Diğer ülkelerdeki antibiyotik kullanımına yönelik yıllara göre dağılımlarını gösteren bir sunum yapmıştır. OECD ülkeleri arasında antibiyotik kullanımı yönünden Türkiyenin 1. sırada olduğunu ve bunun düzeltilmesine yönelik eylem planları yapıldığını geçmiş yıllara nazaran bir toparlanma olduğunu ama hala ortalamanın üzerinde olduğumuzu söyleyerek bu durumu daha iyi hale getirmek için burda toplanıldığını dile getirmiştir. Daha sonra katılımcılardan 2 gün boyunca 15 gruba bölünüp grup çalışmaları yaparak Akılcı Antibiyotik kullanımına yönelik bir çalışma yapılması istenmiştir. Bu grup çalışmaları sonucunda her gruptan bir koordinatörün genel salonda karılımcılara bir sunumla bilgilendirme yapması istenmiştir. Toplantıya katılan aile hekimleri grup çalışmalarında aktif rol alarak aile hekimliğindeki antibiyotik yazılması ile ilgili sorun ve çözüm önerilerini dile getirerek katkı sunmuşlardır. Nitekim bu çalışmalar sonucunda kapanış konuşmasını yapan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanı Sayın Mesil AKSOY aile hekimlerinin sıkıntılarına değinerek, diğer hekimlerden de bu konuda hassas davranmalarını, özellikle de diş hekimlerinin ağırlıklı olduğu bu toplantıda bir kağıda ilaç yazıp aile hekimlerine yönlendirilmemesi yönünde üstüne basa basa uyarıda bulunması ve çözüme yönelik davranmaları ricasıyla konuşmasını sonlandırmıştır. Bitlis Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin BAKIR Sayın Daire Başkanı Melis Aksoy'a bu konuşmalarından ötürü aile hekimleri adına teşekkür ederek her zaman birlikte çalışabileceklerini ve aile hekimliğindeki sorunlara yönelik çözüm için birlikte hareket etmekten geri durmayacaklarını iletmiştir. Toplantı sonunda birliktelik pozları verilerek karşılıklı temenniler sunulmuştur. Aile hekimlerinin kendilerini ilgilendiren her ortamda olması ve fikirlerini beyan etmesinin kazanımlar açısından önemi böylelikle kez daha anlaşılmıştır.

PAYLAŞ: