Evde Doğum Beyanları, Artık İl Sağlık Müdürlüğü Tarafından İncelenecek

Evde Doğum Beyanları, Artık İl Sağlık Müdürlüğü Tarafından

İncelenecek ve Karar Verilecek

Nüfus Hizmetleri Kanununun 15'inci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan "Sağlık personelinin takibi dışında doğan çocukların doğum bildirimi nüfus müdürlüklerine sözlü beyanla yapılır. Her sözlü beyanda mülki idare amirinin emri ile aile hekimlerince beyanların doğruluğunun araştırılması zorunludur." hükmü doğrultusunda, bazı illerde evde, sağlık personeli yardımı olmaksızın gerçekleşen doğumlarda, bebeklerin nüfus kütüklerine kayıtları için kişiler Aile Hekimlerine yönlendirilmekte idi.

Federasyonumuz ve üye il derneklerimiz tarafından, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) ve Sağlık Bakanlığımız nezdinde yapılan girişimler sonucunda, yapılacak sözlü beyanların doğruluğunun, Valilikler tarafından verilecek emir ile İl Sağlık Müdürlükleri tarafından yapılması gerektiği NVİGM tarafından belirtilmiş olup, konu ile ilgili ayrıntılı talimatlar en kısa sürede Sağlık Bakanlığı tarafından taşra teşkilatına duyurulacaktır.

Söz konusu yazılar uyarınca, Aile Hekimlerinin, kendilerine gelen başvuruları İl Sağlık Müdürlüklerine yönlendirmeleri gerekmektedir.

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. Evde Dogum Beyanlari Resmi Yazilar-1 122,29 KB 5.07.2018 13:28:58 .jpg
2. Evde Dogum Beyanlari Resmi Yazilar-2 45,71 KB 5.07.2018 13:29:16 .jpg
3. Evde Dogum Beyanlari Resmi Yazilar-3 84,69 KB 5.07.2018 13:29:32 .jpg
4. Evde Dogum Beyanlari Resmi Yazilar-4 39,70 KB 5.07.2018 13:29:47 .jpg
5. Evde Dogum Beyanlari Resmi Yazilar-5 31,71 KB 5.07.2018 13:30:06 .jpg
6. Evde Dogum Beyanlari Resmi Yazilar-6 87,78 KB 5.07.2018 13:30:20 .jpg
PAYLAŞ: