Kurullar

AHEF Yönetim Kurulu

1. Dr. Gürsel ÖZER..........................Yönetim Kurulu Başkanı
2. Dr.Julide Osmanlıoğlu AKSOY..... 2. Başkan
3. Dr. Fevzi TURGUT.......................2. Başkan
4. Uzm.Dr.Erkut COŞKUN................Genel Sekreter
5. Dr. Hacı Yusuf ERYAZGAN..........Sayman
6. Dr. Yavuz ERDEN........................Üye
7. Dr. Mehtap Gürbüz ASLAN...........Üye
8. Dr. Alp KARAN............................Üye
9. Dr.Orhan TEKİN..........................Üye

AHEF Denetleme Kurulu

1. Dr.Rıdvan KARAGÖZ
2. Dr.Hasan GÖKÇE
3. Dr. Cumhur SAYIN

AHEF Disiplin Kurulu

1. Dr. İlhan Kadri KAHVECİ
2. Dr. Osman KAÇIRAN
3. Dr. M.Tansu DERE

PAYLAŞ: