HUKUK KOMİSYONU ÜYE VE GÖREV DAĞILIMI

KOMİSYON BAŞKANI:Orhan TEKİN

1 - FEVZİ TURGUT
2. ALİ ERBAŞ 
3. BARIŞ GAZİ KARADENİZ

4. CEM BİLGİÇ 
5. GÖKHAN ERDOĞAN 
6. HAKKI BAŞIBÜYÜK 
7. HÜSEYİN KURT
8. KENAN BAŞKAN 
9. LEVENT TÜNDAR 
10. MEHMET YİTİM 
11. MUSTAFA IŞIKLI 
12. SAFA KEÇELİ 
13. SERKAN KALINOMUZ 
14. RECEP KOÇ
15. HUSEYİN GUNTURKUN

 

Hukuk Komisyonuna bilgi , belge ulaştırmak, hukuki  sorunlarınızda görüş 
                               ve danışmanlık almak için
                                                      Mail adresi:     ahefhukuk@ahef.org.tr
 
Komisyon Başkanı
Orhan TEKİN
Başkan Yardımcısı
Serkan Kalınomuz
Komisyon Sekreteri
İbrahim Ök
Marmara Bölgesi : Recep Koç       
Hüseyin Kurt
Barış Gazi Karadeniz
M. Safa Keçeli
Ege Bölgesi :
 
İbrahim Ök
Serkan Kalınomuz
              
Akdeniz Bölgesi : Cengiz Dağlaraştı
Meral Uysalgenç
Ali erbaş
Mehmet Uğur Baran
Karadeniz Bölgesi : Hakkı Başıbüyük
Şevki Gülay
İç Anadolu Bölgesi:
 
Levent Tündar
Cem Bilgiç
Güneydoğu Anadolu Bölgesi : Gökhan Erdoğan
Doğu Anadolu Bölgesi : Mesut Akyün
       
Aile Hekimliği ile ilgili hukuki sorunlarınızda :
  1. İl Dernek Yönetiminiz ile irtibata geçerek ,
  2.  ahefhukuk@ahef.org.tr  adresine mail yoluyla ahef hukuk komisyonuna ulaşabilirsiniz

PAYLAŞ: