Hukuk Komisyonundan Kamuoyuna Duyuru

Sağlık Bakanlığı'nın, aile hekimlerine kayıtlı nüfus sayısını azaltarak, kronik hastalık takipleri için performans sistemine geçeceği; nüfus azaltılmasından oluşacak ücret kayıplarının, bu suretle tamamlanması için çalışmalar yaptığı bilinmektedir.

Bakanlıkla daha önce yaptığımız görüşmelerde, nüfus azaltılmasından dolayı izlem ve kronik hastalıkların takibi için daha fazla zaman ayırabileceğimiz; ücret kayıplarının da nüfus başına verilen katsayının artırılmasıyla karşılanacağı belirtilmişti.

Diabet, Obesite, HPV, GGK gibi kronik hastalıkların izlem ve takibi, koruyucu sağlık hizmetlerinin önemli bir bölümünü teşkil etmektedir; birinci basamağın görevleri arasındadır. Ancak bu görevler yerine getirilirken, "pozitif performans" bahanesiyle ücret kesilmesi de kabul edilemez.

Aile Hekimliğine geçildiği günden itibaren yıllara oranla reel ücretimiz düşmüş, enflasyon ve döviz bazında ücretlerimiz ve cari gider ödeneğimiz azalmıştır. 2011-2016 yılları arasında, dolar yaklaşık olarak %94 yükselmiş; enflasyon TÜFE oranları her yıl artan değerde %50'leri bulmuşken, ücretlerimizde % 42, cari giderlerimizde ise % 20 artış yapılmıştır. Bakanlığın yeni açılacak birimlerin maliyet ve ücretlerini bile bizden çıkarmaya çalışmasını anlamak mümkün değildir.

Her ücret artışı ve maliyet hesaplarında, Maliye Bakanlığı'nı işaret eden bakanlık bürokratlarımız, "cumartesi nöbetleri" gibi yararı olmayan bir uygulama için bütçenin ağzını açmış, sadece ASM'ye gelmeleri karşılığında binlerce aile hekimi ve hemşireye nöbet ücreti vermişlerdir.

AHEF olarak, birinci basamağın güçlendirilmesi, koruyucu sağlık hizmetlerinin istenilen seviyelere çıkarılabilmesi, hastalarımızın sağlık haklarını en iyi şekilde kullanabilmesi ve memnuniyeti için her zaman üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız. Ama bunu negatif performanslar, ceza puanları, sözleşme fesihi korkusuyla değil, iş güvencesi ve ücretimize ilave pozitif performans ile başarabileceğimize inanıyoruz.

Dr. Fevzi Turgut

Ahef 2. Başkanı

Hukuk Komisyonu Sorumlusu

 

PAYLAŞ: