AHEF Sağlık Bakanı İle Görüştü

AHEF Yönetimi Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile Görüştü
 
 
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, AHEF Yönetimi'ni Ankara'ya davet etti. 25 Ağustos 2016'da gerçekleşen görüşmeye, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu adına Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Gürsel Özer, Genel Sekreter Uzm. Dr. Erkut Coşkun ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Yavuz Erden katıldı. THSK adına kurum başkanı Prof. Dr. İrfan Şencan , kurum başkan yardımcısı Dr. Mehmet Ali Torunoğlu ve Sağlık Bakanı Danışmanı Dr. Halil EKİNCİ 'nin de yer aldığı görüşmede, AHEF heyeti, aile hekimliği sisteminin mevcut sorunlarını dile getirdi; çözüm önerilerini anlattı.
 
 
Yönetim Kurulu temsilcileri, Sağlık Bakanı Akdağ'a, aile hekimlerinin kırmızı çizgilerini ve taleplerini; AHEF çalıştay raporunu; AHEF projeler dosyasını ve özlük hakları, reel ücret kayıpları çalışması, defin genelge taslağı gibi konuları içeren AHEF Bakanlık Sunum dosyasını iletti.
 
 
AHEF Yönetimi'nin, sahadan aldığı geri bildirimler doğrultusunda, görüşmede gündeme getirdiği konu başlıkları şu şekilde sıralandı:
 
 
1-NÖBET:
 
Sayın Bakan'a, kanun değişikliğine istinaden zaruri olmaktan çıkarılan nöbet uygulamasıyla ilgili olarak hazırlanacak yönetmelik çalışmalarında AHEF'in de görüşlerinin alınması talebi iletildi. Bu talebi olumlu karşılayan Bakan Akdağ, ortak bir zeminde THSK ile korele çalışılması yönünde karar bildirdi.
 
 
2-DEFİN RAPORLARI:
 
AHEF Yönetimi, defin raporlarının düzenlenmesinde iş yeri hekimliğinde olduğu gibi sözleşme imzalanması önerisini dile getirdi. Sayın Bakan, kanunda geçen tüm muhatapların üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeleri için gerekli çalışmaların yapılacağı sözünü verdi ve bu hususta aile hekimlerinin çalışmalara bizzat katkı sunmasında yarar olduğunu vurguladı.
 
 
3-KAYITLI KİŞİ SAYISI:
 
Aile hekimlerinin, nüfus düzenlemesi çalışması sırasında, mevcut hak edişlerde bir azalma olmaması yönündeki talebi, AHEF Yönetimi tarafından Sayın Bakan'a iletildi. Bakan Akdağ, katsayı çalışmalarında belirli bir mesafenin alındığını, Maliye Bakanlığıyla ortak çalışmanın sürdüğünü belirterek, herhangi bir düşüşün olmayacağı sözünü verdi ve aile hekimlerinin bu konuda rahat olmasını istedi.
 
 
4-ÜCRET KAYIPLARI
 
Aile Hekimleri'nin yıllar içinde maruz kaldığı reel ücret kayıpları konusu da Sayın Bakan ile görüşmede ele alınan başlıklar arasındaydı. AHEF Yönetimi'nin sunduğu verileri dikkatle inceleyen Prof. Dr. Recep Akdağ, sağlık bakanlığının bu konudaki çalışmalarının sürdürdüğünü ifade etti. Bunun bir süreç olduğunu, sorunun bugünden yarına neticelendirilemeyeceğini belirten Bakan Akdağ, konunun sonuna kadar takipçisi olacağını da vurguladı.
 
 
5-PERFORMANS KESİNTİLERİ:
 
AHEF Yönetimi, sistemsel aksaklıkların oluşturduğu, hekim kaynaklı olmayan fakat hekime rücuu ettirilen performans kesintileri konusunda çalışma yapılması gerektiğini ifade etti. Sayın Bakan, sistem dahilinde olan veya  performans kriterlerinden kaynaklı aksaklıkların hekime mal edilemeyeceğini belirterek, konunun gözden geçirileceğini ve gerekenin yapılacağını söyledi.
 
 
6-UZMANLIK EĞİTİMİ:
 
Prof. Dr. Recep Akdağ, aile hekimliği uzmanlık eğitimi konusunda çalışmaların yapıldığını belirterek, AHEF'ten bu alanda dünya örneklerini incelemesini ve ülkemizde uygulayabilecek en verimli eğitim modelinin oluşturulması çalışmalarında yer almasını istedi.
 
 
7-AİLE HEKİMLERİNİN MOTİVASYON KAYBI
 
 
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, aile hekimliği sisteminin birinci ligde olduğunu ifade ettiği konuşmasında, yaşanan motivasyon kaybının farkında olduğunu da vurguladı. Akdağ, AHEF ile bakanlığın ortak çalışmasıyla aile hekimliği sisteminin yeniden süper ligde en üst düzeylere çıkabileceğini kaydetti. Sayın Bakan, kamuoyu önünde aile hekimlerinin itibarını zedeleyecek her hareketin karşısında olduğunu da kesin bir dille ifade etti.
 
 
8-İLETİŞİMİN DEVAMLILIĞI:
 
Sayın Bakan Prof. Dr. Recep Akdağ, aile hekimlerinden gelecek tüm talepleri dinlemeye ve ortak yol aramaya kararlı olduğunu söyledi. Akdağ, sistem bileşenlerinin otokontrol mekanizmalarını işletmeleri gerektiğini de belirtti.
 
 
AHEF Heyeti, sayın bakanı AHEKON 2016'ya da davet etti. Daveti büyük bir memnuniyetle karşılayan Prof. Dr. Recep Akdağ, aksi bir durum gelişmediği sürece kongreye katılmaktan mutluluk duyacağını dile getirdi.
 
 
AHEF Yönetimi aracılığıyla tüm aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına selamlarını gönderen Sağlık Bakanı Akdağ, AHEF ile bakanlık arasında yeni bir sürecin başladığını belirterek karşılıklı paylaşımların devam etmesini istedi.
 
 
Yönetime gelir gelmez sağlık bakanlığı ile kopan iletişim köprüsünü onaran AHEF Yönetimi, Mart ayında da dönemin Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu ile görüşmüştü.

PAYLAŞ: