THSK Toplantısı Sonuç Raporu

Değerli Arkadaşlar;

11.03.3017 tarihinde Türkiye Halk Sağlığı Kurumun' da bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya THSK adına Strateji Geliştirme Daire Başkanı Yavuz ATEŞ,  1. Hukuk Müşaviri Halil ŞEN,  Bütçe ve Performans Biriminden Sırrı Özgür AYDOĞ; AHEF adına Dr. Orhan TEKİN, Dr. Hüseyin GÜNTÜRKÜN ve Dr. Ali ERBAŞ; ASE  Filiz YETKİNOĞLU BİRTANE ve Pervin ÇELTİKLİOĞLU katılmıştır.. Bu toplantı, 28.02.2017 de  bakanlıkta yapılan toplantıda  Sayın Bakanımız Recep AKDAĞ' a Dr. Orhan TEKİN' in Aralık 2010 - Ocak 2011 arasında yapılan ödeme ve sözleşme yönetmeliği değişikliği sonrası aile hekimlerinin maaş kaybı yaşadığını ifade etmesi üzerine, Sayın Bakanımızın bu konu üzerinde çalışılması ve de olası bir kayıp varsa bunun birkaç sene içinde telafi edilmesi yönünde talimatı üzerine yapılmıştır.

Toplantı başladığında, Yavuz ATEŞ' in 2010 yılı yerine 2011 yılından itibaren maaşta yaşanan kayıpları ele alınması gerektiği söylenmesine rağmen, Dr. Orhan TEKİN bu duruma itiraz ederek, Sayın Bakanımızın talimatını hatırlatarak 2010 Aralık - 2011 Ocak Ayı'ndan itibaren yapılması gerektiği ifade edilmiştir. Bunun üzerine Dr. Ali ERBAŞ'ın kendi hazırladığı veri programı üzerinden sunuma geçmiştir.

Sırrı Özgür AYDOĞ, sunum esnasında çapraz soru ve kontrollerle Dr. Ali ERBAŞ'ın programının doğruluğunu kontrol etmiş ve hata bulamamıştır. Yavuz ATEŞ' artışların TÜİK verilerine göre hesaplanması gerektiği ifade etmesi üzerine, Dr. Ali ERBAŞ artışın memur maaşlarına yapılan reel maaş zammı üzerinden yapılması gerektiği, net ve kesin rakamların ancak bu şekilde bulunacağı ve de reel kaybın %6 oranında olduğunu ifade etmiştir. Uzun ve zorlu bir tartışma sürecinin ardından Sırrı Özgür AYDOĞ, kendi sistemleri üzerinden yaptığı kontrolde tüm Türkiye'de 2010 Aralık/2011 Ocak Ayı yönetmelikteki katsayılar değişikliği nedeni ile 18.500 aile hekiminin reel kayıp yaşadığını, sadece 1.000 aile hekimin reel artış yaşadığını ve bu kaybın yaklaşık %6  olduğunu eski yönetmelikteki 1 puanın yeni yönetmelikte 0,95 e düştügünü ifade ederek kesinleştirmiştir. Bu verinin ardından Yavuz ATEŞ ve Halil ŞEN, Sayın Bakanımıza 2005 - 2010 yönetmeliğinin aynı olduğunu, 2011'den itibaren yönetmelik değişikliği nedeni ile katsayıların değiştiğini ve de 18.500 aile hekiminin %6 kayıp yaşadığını, sadece 1.000 kişinin artış yaşadığını ileteceklerini belirttiler. Böylece 2011 'den bu yana ilk kez THSK tarafından reel kaybımız olduğu kesin bir dille ifade edilmiştir.

Yeni yönetmelikte yapılacak degişiklikle sıfır nüfuslu birimi seçen aile hekiminin maaşının 4.800 TL,ASE maaşının 3000 TL olacağı söylendi.

Dr. Hüseyin GÜNTÜRKÜN' ün Performans Hesaplaması ve İtirazı konusunda sahada yaşanan sıkıntıları dile getirmiştir. Özellikle Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'nin 18nci Maddesinin 3ncü fıkrasında yer alan 'aşılama, gebe, bebek-çocuk takibinin ihbar düzenlenmesine rağmen yaptırılmaması gibi nedenlerle yerine getirilemeyen hizmetler, bu hesaplamalarda dikkate alınmaz.'cümlesindeki İHBAR kelimesinin netleştirilmesi, SMS, Telefon görüşmesinin ihbar yöntemi olarak kabul edilmesi Dr. Hüseyin GÜNTÜRK' ün tarafından dile getirilmiştir. Yavuz ATEŞ ve Halil ŞEN bunu kabul ederek bu konu hakkında detaylı bir yazının AHEF tarafından yazılarak kendilerine iletilmesini ve ardından ihbar konusunda gerekli kontrollerin yapılmasının ardından THSK tarafından tüm illere resmi yazı yazılacağı belirtilmiştir.

Dr. Ali ERBAŞ tarafından Mobil Nüfus km hesabı ile alakalı sahada yaşanan sorunlardan bahsedilmiştir. Özellikle km hesabının hangi yol üzerinden yapılacağı net bir şekilde ifade edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Aile Hekimlerinin mobil nüfusa giderken anayolları kullandığını ve de aylık mobil planında bu yollar üzerinden km hesabı yapılmasına rağmen, Halk Sağlığı Müdürlükleri'nin bunu kabul etmeyip Google Earth üzerinde en kısa mesafeyi esas aldığını bu yolların da stabilize olmadığını, patika olduğunu, araçların bu yolları kullanmasının imkansız olduğunu belirtilmiştir. Yavuz ATEŞ ve Halil ŞEN bunu kabul ederek MUTAD YOL ifadesinin eklenmesi gerektiğini, bu konu hakkında detaylı bir yazının AHEF tarafından yazılarak kendilerine iletilmesini ve ardından mobil hizmet konusunda MUTAD YOL ifadesinin THSK tarafından tüm illere resmi yazı ile bildirileceği belirtilmiştir

Aile sağlığı merkezlerinde sadece sadece poliklinik görevimizi olmadığını anlatmak için MHRS planımızda  koruyucu sağlık hizmetleri butonununu aktif ederek poliklinik dışında  öğleden Sonraları yürüyüşlerle veya hastalarla aktiviteler yaparak bilgilendirmeler yaparak toplantılarla yürütebilecegimizi söyledik, bunu da açıkçası olumlu karşıladılar. Bunu biz de istiyoruz olması gereken bu obezite ile mücadele  ,sağlık okuryazarlığı geliştirme gibi.   MHRS de bunu aktifleştirerek bakanlık  onayına gerek kalmadan bunu kullanabileceğimizi ilettik

Dr. Orhan TEKİN Sanal ASM'lerin kira konusunda çok sıkıntılar yaşadığını, fahiş kira fiyatları olduğunu belirtmiştir. Kendi Aile Sağlığı Merkezinden de örnek vererek yüksek kira bedelleri nedeni ile aile hekimlerinin ciddi sıkıntılar yaşadığını belirtmiştir. Halil ŞEN bu konuda gerekli çalışmalar yapılacağını/ yapıldığını belirterek sanal asm' lere kira konusunda yardım yapılacağı ifade edilmiştir. Dr. Orhan TEKİN bu yardımın nasıl olacağını sorması üzerine sanal asmnin bulunduğu ilde en yüksek kamu binası kira fiyatını baz alacaklarını yüksek aylık kira bedeli olan bir sanal asm' de müdürlüğün gerekli görüşmeler sonrası bu bedelin aşağı çekileceği ve son kira fiyatı ile kamu binasındaki kira fiyatı arasındaki farkın Müdürlükçe ödeneceği belirtilmiştir. Dr. Orhan TEKİN tarafından bu ifadenin net örnekle açıklanması istenmiştir. Verilen örneğe göre, ilin en yüksek kamu binası kira fiyatı 700 TL, Sanal ASM kira fiyatı 1.500 TL, Müdürlük tarafından yapılan pazarlık sonucu kira 1.200 TL..1.200- 700 = 500 TL. Bu 500 TL lik fark Müdürlük tarafından karşılanacaktır.

Yeni çıkacak ödeme ve sözleşme yönetmeliğinde nüfusların düşürüleceği ve de bu düşüş nedeni ile maaşlarda herhangi bir hak kaybının yaşanıp yaşanmayacağı konusunda bilgi verilmesi istenmiştir. Sayın Bakanımızın önceki toplantıda belirttiği %10 luk kayıp yaşanmasın talimatı üzerine negatif performanstan vazgeçildiği ifade edilmiştir. 4.000 nüfuslu kişilerin her hangi bir hak kaybına uğramayacağı ifade edilmiştir.

Yeni çıkacak ödeme ve sözleşme yönetmeliğinde 2.500 kişiden itibaren kronik hastalıklar takip ve tarama adı altında pozitif performans geleceği belirtilmiştir. Tarama ve takiplerdeki hedef nüfus oranının henüz netleşmediği (%20 %30 %70 gibi) bu konuda hocalarla görüşmeler yapılacağı bu görüşmeler sonrası bu oranların belirleneceği ifade edilmiştir. Takip aralıkları konusunda ise henüz netleşmiş durumun olmadığını ya aylık ya da 3 Aylık dönem olacağı ama henüz karar vermedikleri belirtilmiştir. Yine bu durumlar alakalı kümülatif tarama ve takipten bahsedilmiştir. Bunun ne olduğu örnekle açıklanmıştır. Aylık ya da 3 aylık hedef nüfusa yapılması gereken tarama ve takibi 1 ayda yapan bir hekim ya da en son ayda yapan bir hekimin aylık ya da 3 aylık periyoda göre yapmış gibi kabul göreceği belirtilmiştir. Burada esas istedikleri hedef nüfusa bu taramanın ya da izlemin yapılması gerekliliğidir. Pozitif Performansın bir ödül sistemi olduğunu bu performansı yapanların fazladan ücret alacağını yapmayanlar ise her hangi bir ücret kaybının yaşamayacağı belirtilmiştir. Örneğin 3.000 nüfuslu bir aile hekiminin tarama ve takipleri yapması durumunda 4.000 nüfuslu bir aile hekimi ücreti kadar bir ücret alabileceği belirtilmiştir.

Bütçe konusunda yaptığımız çalışmayı sunmamız üzerine, Yavuz ATEŞ, Aile Hekimliği Hizmetlerine ayrılan bütçenin yaklaşık 6 milyar 300 milyon olduğunu, sisteme 1.000 kişi daha girmesini öngördüklerini ve bu 1.000 kişinin daha girmesi durumunda bütçenin ucu ucuna yeteceği belirtilmiştir.

Gruplandırma ile ilgili puantaj sistemi düşündüklerini, üzerinde çalıştıklarını ama henüz netleşmediği belirtilmiştir.Tüm ASM leri B sınıfı yapmayı düşündükleri ,Gruplandırma konusunda her 3 hekime kadar olan ifadelerin 4 Hekim olarak güncellenebileceğini, RIA odasının kaldırılacağı, RIA sertifikasının kaldırılmayacağı, A sınıfı 14 m2 şartının 10m2 ye düşürmeyi düşündüklerini ifade edilmiştir.

  Boş birimlerle ilgili görevlendirmede,aynı ASM içerisinden öncelik verilmesi konusunda Siz  ASM içerisinden görevlendirmeyi önce talep edin. Bununla ilgili de bir sorun yaşarsanız iletişime geçebiliriz görüşürebiliriz denildi

Memnuniyet  Anketlerinin gruplandırma dan çıkartıldığı ifade edildi.  

Yönetmelikte ve bakanlığın resmi yazılarında belirtilen ikamet değiştiren  kişilerin 30 gün içinde nüfusu en az aile hekimine atanması ı ile alakalı sıkıntıların yaşandığını bildiklerini, Halk Sağlığı Müdürlüklerini bu yönden kontrol edeceklerini, taşınan ve ataması yapılan kişi oranlarına bakacaklarını ve buna göre yaptırım yapacakları ifade edilmiştir.

Tek birimli dahil 3 birimli aile sağlığı merkezlerinde tam zamanlı temizlik personeli çalıştırılması gerekliliği, tam zamanlı ya da en kötü yarı zamanlı çalışacak personelin maliyeti konusunda kira yardımı gibi bir yardım olması talebimizi pek olumlu karşılamamalarına rağmen düşünecekleri ifade edilmiştir.

Sahada yaşanılan sorunları belirli aralıklarla bir araya gelip kuruma aktarma talebimize olumlu cevap verilmiş,federasyonla birlikte  üç ayda bir saha toplantıları yapılabilecegi ,kendilerinin bu toplatılara katılacakları ifade edilmiştir.

Sanal ASM'leri Kurumun ya da müdürlüklerin anahtar teslim yapacakları ifade edilmiştir. TSM'lerin daha verimli çalışmaları için onlara da performans getireceklerini, tıbbi hizmetlerdeki  SYM'lerine diger birimleri ilçe sağlık müdürlüklerine ve HSM' ye kaydıracaklarını açıkladılar.

Bakan beyin toplantıdaki uyarısından sonra katlamalı ceza puanı uygulamasının şahsın 3 kez aynı cezayı işlemesi durumunda  ve cezası kesinleştikten sonra 4. Kez tekraren aynı fiili işlemesi durumunda katlanacağı ifade edildi.

PAYLAŞ: