AHEF'ten Degerli TRT Cocuk Dergisi Yayin Kuruluna

TRT Çocuk dergisinde yer alan ve mesleğimizle ilgili hoş olmayan ifadeler içeren çizgi-roman hakkında Yönetim Kurulumuz adına başkanımızın yapmış olduğu başvuru ve verilen cevabi yazı ekte sunulmuştur. Değerli TRT Çocuk Dergisi Yayın Kurulu,
Bildiğiniz gibi tüm doktorlar ve sağlık çalışanları, bireylerin ve toplumların sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için çalışmakta, maalesef günümüzde, bu görevlerini yerine getirirken çoğu zaman hak etmedikleri davranışlara maruz kalmaktadırlar.
Yıllar içinde, hekimlik mesleğine duyulan saygı giderek azalmış; buna karşılık sağlıkçılara şiddet uygulayabileceğini düşünen kişilerin sayısı da maalesef aynı oranda artmıştır.
Türkiye'deki aile hekimlerinin en büyük çatı örgütü AHEF olarak, hem mesleğimizin itibarsızlaştırılmasına hem de meslektaşlarımızın şiddete uğramasına karşı her platformda çabalarımız sürmektedir.
Bu konuda siz yayın kuruluşlarından da destek beklemekteyiz. Tam da bu nokta, derginizin Temmuz sayısındaki bir bölüme dikkat çekmek istedik. Derginizde çocuklarımıza İbni Sina'yı tanıttığınız çizgi hikayeniz bizim için çok değerlidir. Ancak hikayenin bir bölümünde babanın oğluna söylediği "Kötü doktorlar da var. Onlar hastalarının hastalığını sömürür. Yani onlardan para kazanmak birinci amacıdır. Hastasının hemen iyileşmesini istemez" sözleri, yukarda bahsettiğimiz noktalar açısından, tarafımızca "talihsizlik" olarak değerlendirilmiştir. Elbette ki, her meslek grubunda olduğu gibi sağlık alanında da görevini hakkıyla yerine getirenler olduğu gibi suistimal edenlere rastlanabilmektedir. Ancak böylesi bir ifadenin, soyut ve somut kavramları yeni yeni idrak etmekte olan yaş gruplarının da okuduğu bir dergide yer alması, çocuklar için kafa karıştırıcı olabilecek, doktorları yanlış tanımalarına sebebiyet verebilecektir.
Sizden ricamız gerek derginizde gerekse tv yayınlarınızda, çocuklarımıza doktor ve sağlık çalışanlarını, korkulacak ya da şüpheyle yaklaşılacak kişiler olarak değil; aramızdaki sevgi ve saygıyı arttırıcı şekilde tanıtmanızdır.
AHEF olarak gerekli gördüğünüz taktirde yayınlarınıza her türlü desteği vermeye hazırız.
Saygılarımızla
Uzm. Dr. Erkut Coşkun.
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı
Cevabi yazı; TRT Çocuk Dergisinin Temmuz 2017 sayısında yer alan İbni Sina çizgi öyküsüne yönelik rahatsızlığınızdan haberdar olduk. Çizgi öykümüz İbni Sina'nın yaşadığı 11. yüzyılı anlatmayı amaçlamaktadır. Temmuz sayısında 9. bölümü yayımlanan çizgi öykünün bütün bölümlerinde tıp bilimini, doktorluğu, tıp içim ömrünü adamayı övücü bir tutum sergilenmiştir. İlgili sayıdaki çizgi öyküde yer alan "sömürürler" ifadesi ise İbni Sina'nın yaşadığı dönemdeki eğitimsiz, bilgisiz, hurafe bilgilerle insanları sömürmeye çalışan ve kendine "hekim" diyen insanlara yönelik olarak kullanılmıştır. Günümüzdeki eğitimli, bilgili, doktorlara yönelik bir kullanım söz konusu değildir.
Çizgi öyküde yer alan sözün yanlış anlaşıldığı, aynı zamanda kullanılan ifadelerin haddini aştığı bir gerçektir. İstemeden yaşattığımız bu onur kırıcı durumdan dolayı sizlerden özür dileriz. Yaşanan durumu telafi etmek adına Ağustos 2017 sayısındaki İbni Sina çizgi öyküsünde bir açıklama yapılacaktır.
İlginiz için teşekkür ederiz.
Saygılarımızla. TRT Çocuk Dergisi 
Gökçe Özder
Editör
TRT Çocuk Dergisi Kamuoyuna duyurulur...

PAYLAŞ: