KİŞİSEL BİLGİLERİN İSTENMESİ-ÖRNEK DİLEKÇE İLE CEVABI

00.00.0000

 

                                                           …… İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

 

Dosya No                   : 2000 / 0000 Esas.

 

 

            Sayın Müdürlüğünüz tarafından gönderilen müzekkere ile ……. Aile Sağlığı Merkezinde adıma kayıtlı bulunan dosyanız borçlusu ………. ‘nın kimlik bilgileri ve açık adresi ile kişisel bilgileri talep edilmektedir.

 

            Sayın Müdürlüğünüz tarafından talep edilen bilgilerin, hekimlik görevi gereği edinilen kişisel veriler kavramı kapsamında kalması, Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 4. maddesi gereğince hekimlerin bu bilgileri ifşa etmesinin kanuni mecburiyet olmadıkça yasak olması ve Ceza Muhakemesi Kanununun 161/4 ve 332. maddeleri uyarınca hakim veya savcı kararı olmadan bu bilgilerin paylaşılmasının Türk Ceza Kanunu uyarınca suç olması nedenleri ile hastanın kişisel verilerinin tarafınıza bildirilebilmesi hukuken mümkün değildir.

 

            Anılan nedenlerle Sayın Müdürlüğünüz karar ve yazısına itiraz ettiğimi bildirir gereğinin yapılmasını rica ederim.

 

            Saygılarımla,

 

                                                                                              Dr. ….. ……..

                                                                                              ……… Aile Sağlığı Merkezi

                                                                                              ….. no.lu Aile Hekimliği Birimi

 

PAYLAŞ: