Tıbbi Atık Beyanları Hk.

Bakanlığımız Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünün görüşü neticesi, Aile Sağlığı Merkezleri ve Toplum Sağlığı Merkezlerinin idari bakımdan İl Halk Sağlığı Müdürlüklerine bağlı alt birimler olduğu, dolayısıyla İl Halk Sağlığı Müdürlüğü altında tesis olarak kaydedilmek suretiyle Çevre Bilgi Sistemine dâhil olmaları ve beyanlarını bu şekilde vermeleri mütalaa edilmiştir.

İl Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı Aile Sağlığı Merkezleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri gibi vergi numarası bulunmayan sağlık kuruluşlarının web tabanlı Tehlikeli Atık Beyan Sistemine Halk Sağlığı Müdürlüğü altında tesis olarak kaydedilmeleri işlemleri ...... yılında tamamlanmıştır.

Tıbbi-Tehlikeli atık beyanlarının her yıl Mart ayı sonuna kadar beyan zorunluluğu bulunması nedeniyle Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı Aile Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ve ilgili Laboratuvarların ilk kez beyan yapacak olmaları nedeniyle ...... yılı Tıbbi- Tehlikeli atık beyanın 01 Ocak - 31 Mart ....... tarihleri arasında yapılması gerektiği hakkında Müdürlüğümüzce, Halk Sağlığı Müdürlüğüne bir hatırlatma yazısı gönderilmiş ve Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından da Aile Sağlığı Merkezleri, Toplum Sağlığı Merkezleri ve Laboratuvarların yazılı olarak bilgilendirildiği ifade edilmiştir.

Web tabanlı (TABS) Tehlikeli Atık Beyan Sistemine Halk Sağlığı Müdürlüğü altında tesis olarak kaydedilme işlemleri tamamlanmış ve Müdürlüğümüzce Onaylama işlemi gerçekleştirilmiş olan Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi veya Laboratuvarınızın Çevre Bilgi Sistemi Kullanım Başvuru Formlarında kayıt sırasında belirtilen e-posta adreslerine sistem üzerinden gönderilmiş kullanıcı adı ve parola ile http://online.cevre.gov.tr adresinden giriş yapılarak ........ yılı atık beyanının yapılması gerekmektedir.

NOT : Atık Beyan Kılavuzu altta bulunmaktadır.

 

........ TIBBİ-TEHLİKELİ ATIK BEYANINDA : ASM (Aile Sağlığı Merkezi) /TSM (Toplum Sağlığı Merkezi) ve Laboratuvarlara ait (TIBBİ ATIK BEYANI İÇİN) gerekli bilgiler kısaca aşağıda özetlenmiştir.

Tesis kodu (NACE) ASM/ TSM : 86.21.02

Laboratuvarlar : 86.90.10

Kapasite : ASM/ TSM ve Laboratuvarlardaki ortalama yıllık bakılan hasta/tahlil/aşı vb. sayısı

Birim : adet-kg/yıl

Beyan edilecek atıklar için "Yeni Atık Beyanı Ekle" butonuna basılır.

"Atık" sekmesine Tıbbi atık kodu: 180103

Miktarı ve ölçü birimi girişleri : (........ yılı tıbbi atık miktarı) ve birimi (kg/yıl)

"İşlemin Nerede Yapıldığı : Tesis dışı

"Atık İşleme Yöntemi" :D9

Atık İşleme Tesisi : Atığın verildiği sterilizasyon tesisi (İN-TE) bilgi girişleri yapılacaktır.

Yapılan işlemlerin kaydedilmesinin ardından bölümüne tıklanır.

Daha sonra, Onay Kodunu Öğren butonuna tıklanır. Tesis bilgileri kısmında belirtilen e-posta adresine sistem tarafından onay kodu gönderilir. Bu onay kodunu "Onay Kodu" kısmına girip "Onayla" butonuna basıldıktan sonra o yıla ilişkin beyan tamamlanmış olacaktır. "Formu Yazdır" kısmından beyan yazdırılarak 5 yıl süreyle saklanmalıdır. Beyanların çıktısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve ilgili birimlerine gönderilmez ve tesiste muhafaza edilir.

 

PAYLAŞ: