AHEF YÖNETİM KURULU, HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRÜ İLE İLK GÖRÜŞMESİNİ YAPTI

Değerli Meslektaşlarımız,


09.11.2017 tarihinde Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünde, Genel Müdürümüz Prof. Dr. Sayın İrfan ŞENCAN, Yardımcıları Uzm. Dr. Bekir KESKİNKILIÇ, Dr. Mustafa UZUN, Dr. Hasan IRMAK, Daire Başkanları Yavuz ATEŞ ve Mahmut BİKEÇ ile AHEF adına Yönetim Kurulunun yetkilendirdiği AHEF Başkanı Dr. Akif Emre EKER, AHEF Yönetim kurulu Üyesi ve Saymanı Dr. H. Şenol ATAKAN ile Kayseri Dernek Başkanı ve AHEF İktisadi İşletme Sorumlusu Dr. M. Ümit IŞILDAK' ın katılımı ile gündemde olan konularla ilgili yaklaşık 2,5 saat süren bir ''ön görüşme'' yapılmıştır.

 
Toplantıda saha da yaşanan öncelikli konularda bilgilendirme yapılarak, yaşanan sorunlara değinilmiş ve bu konudaki sahadan aldığımız geri bildirimlerle oluşan görüşlerimiz ve çözüm noktasında aynı paralelde elde ettiğimiz düşüncelerimiz aktarılmıştır. Ele alınan konu başlıkları ve çok kısa açıklamaları şu şekildedir.


1- Raporlar

 
a- Aile hekimlerinden istenen her türlü sair raporlar, 


b-MEB bakanlığı tarafından çalışanları için halen istenmeye devam eden işe giriş ve periyodik sağlık raporları,


c-Dört farklı bakanlığın protokolü çerçevesinde aile hekimlerinden istenen servis sürücü olur raporları,


d-Ehliyet, Yivsiz Av Tüfeği ve Akli Meleke ve Sporcu Lisans  vs. raporlarla ilgili durumlar.
(Önümüzdeki günlerde bu konularda yapılacak tüm çalışmalarda AHEF temsilcilerinin de yapılacak toplantı ve çalışmaların içinde yer alması sağlanmıştır. Raporların iş yükü anlamında önlenmesi ve yaşanan kaosun giderilmesi amacı ile bir an önce çalışmalara başlanacaktır.)


2- Değişen Nüfus Hizmetleri Kanununa istinaden sağlık kuruluşları dışında doğum yapanlar da tespit zorunluluğu ( Bu konuda bir komisyon kurulmuş ve görüş oluşturulma aşamasındadır. Hazırlamış olduğumuz rapor ve hukuksal görüşler yazılı olarak verilecektir. )


3-Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin durumu (Kısa vadede ön görülen bir değişiklik yok. Henüz net kararlar alınmamış. Maliye Bakanlığı ile uzlaşılamamış birkaç konu başlığı var. Kayıpların giderilmesi noktasında tüm taleplerimiz iletilmiştir.)

 

4- Yeni açılan birimlerde (Sanal ASM ) yaşanan sorunlar ( Yeni açılacak tüm birimlerin bina ve donanımının bakanlık veya İSM tarafından yapılması ve/veya kiralanmasının sağlanması, bu pozisyonlara başlayacakların ücretlerinin belli kayıtlı hasta sayısına ulaşana kadar en az TSM çalışanı kadar olması)


5-İzinler ve İzinlerin aktarılması ile alakalı yaşanan sorunlar (Tüm illere bu konuda bilgilendirme yapılmasına rağmen halen sorun yaşanan iller, AHEF tarafından kuruma iletilecek)


6- Aşıların tedarikinde ve lojistiğinde yaşanan sorunlar ve Aşı saklama tipi buzdolaplarının durumu
(Aralık başı itibari ile belli başlı aşıların tedarikinde yaşanan sorunlar tamamen ortadan kalkacak. Aşı buzdolapları alım ihalesine çıkılmış. 2018 yılı içinde ihale sonucu ASM ne dağıtımına başlanacaktır)


7-Uzmanlık eğitimi sorunları, SAHU eğitimlerinde yaşanan sorunlar
(TUK, HS Genel Müdürlüğü, AHEF, TAHUD ve ilgili diğer kurumların katılımı ile çalışma yapılması. AHEF 'in bu konuda bir çalışma yapması ve sunması)

Bu konu başlıklarında ilerleyen sürecin birlikte ve istişare içinde yürütülmesi, saha çalışanları arkadaşlarımızın bu süreç boyunca çalışmalara katılması, bazı konular da birlikte, bazı konularda ise diğer STK ve Uzmanlık Derneklerinin de içinde bulunduğu çalışmalar yapılması konularında karşılıklı uzlaşıldı.

Önümüzdeki günlerde yapılacak AHEF YK üyelerimizin ve saha çalışanı meslektaşlarımızın katılımı ile yapılacak daha geniş katılımlı toplantılar da bu konular geniş çerçevede ele alınarak kapsamlı açıklamalar o toplantılardan sonra yapılacaktır. 


Önümüzdeki hafta içinde AHEF YK olarak öncelikli çözüm bekleyen konularımızla ilgili TBMM 'de Sağlık Komisyonu başkanından, iktidar ve muhalefet tüm partilerin sağlık komisyonundan milletvekillerimizden randevu talep edilmiş hepsinden olumlu geri dönüş sağlanmıştır. Aynı zamanda Sağlık Bakanımızdan ve İçişleri Bakanlık Müsteşarımızdan da Randevu talebinde bulunulmuştur. 


Daha sonra Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SGK, TUK ile görüşme planımız vardır.

Bilgilerinize saygılarımızla.

 

Dr. Hakan UZUN

AHEF Genel Sekreteri

PAYLAŞ: