AHEF'in Meclis Görüşmeleri

AHEF'İN MECLİS GÖRÜŞMELERİ

16 Kasım 2017 tarihinde AHEF Yönetim Kurulu Üyeleri Başkan Dr. Akif Emre EKER, 2.Başkan Dr. Serkan KALINOMUZ, Genel Sekreter Dr. Hakan UZUN, Sayman Dr. H. Şenol ATAKAN, Üye Dr. Kutbettin BAKIR ve İktisadi İşletme İcra Yetkilisi ve Kayseri Aile Hekimleri Dernek Başkanı Dr. M. Ümit IŞILDAK' ın katılımlarıyla, başta Cumhurbaşkanı vekili TBMM Başkanı İsmail KAHRAMAN ve TBMM' de bulunan partilerin Meclis Sağlık Komisyonu Başkanı ve üyeler ile hekim olan milletvekilleriyle aile hekimliğinin güncel sorunlarını, birebir görüşmeler yaparak iletme imkânı bulduk.

 

Aile hekimliği alanında en büyük paydaş AHEF' tir.

 

Sırasıyla Milliyetçi Hareket Partisinden Ahmet Selim YURDAKUL, Cumhuriyet Halk Partisinden Çetin ARIK, Aytuğ ATICI, Gaye USLUER ve Adalet ve Kalkınma Partisinden Recep ŞEKER, Mustafa SERDENGEÇTİ, Leyla Şahin USTA, Vural KAVUNCU, İsmail TAMER, Lütfiye İlksen Ceritoğlu KURT, İsmail KAHRAMAN (TBMM BAŞKANI ) ve Cengiz AYDOĞDU ile görüşüldü.

 

Nüfus kanununda aile hekimlerine verilen görevin iptali için, Anayasa Mahkemesine başvurulması için Ana muhalefet partisine AHEF Hukuk Müşaviri tarafında hazırlanan dosyamız verildi.

 

Görüşmelerde AHEF' in amaçları, hedefleri ve temel değerlerimiz çerçevesinde beklentilerimizi, taleplerimizi ve çözüm önerilerimizi ileterek lobi faaliyetlerinde bulunduk.
Ayrıca yakın zamanda çıkan aile hekimlerini ilgilendiren kanun, yönetmelik maddeleri konusunda ve çıkması muhtemel genel sağlık sistemiyle alakalı konular hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Görüşmelerde;

*Aile Hekimliği alanında en büyük paydaş kurumun AHEF olduğu, aile hekimliği alanında yapılacak kanun, yönetmelik v.b çalışmalarda AHEF' in söz hakkı olduğu iletildi.

*Birinci basamak sağlık hizmetlerine ve aile hekimliğine sahip çıkılması gerektiği, ülkemizin, vatandaşlarımızın en iyi birinci basamak sağlık hizmetini aile hekimliği uygulamasından alabilecekleri ve Sosyal Güvenlik Kurumunun sürdürülebilir sağlık harcaması maliyetinin ancak aile hekimliği uygulamasının güçlendirilmesiyle elde edilebileceği iletildi.

*Aile Sağlığı Çalışanlarının özlük hakları ve ücret kayıplarına tahammülü olmadığı iletildi.

*Aile Hekimliği Uygulamasında, aile sağlığı merkezlerinin işletilmesi için gerekli olan cari giderin artırılarak, ödenmesine devam edilmesi gerektiği iletildi.

*Sağlıkta şiddetin önlenmesi için " Sağlıkta Şiddet Yasası"' nın  bir an önce çıkartılması gerektiği iletildi.

*Aile Hekimleri tarafından verilmesi istenen, 127 çeşit sağlık raporu çılgınlığının sona erdirilmesi gerektiği, sağlık raporları konusunda AHEF ile Sağlık Bakanlığının ortak bir çalışma yapması gerektiği iletildi.

*Emekli bir hekimin maaşının 2.700 TL olduğu, bu maaşla bir hekimin geçinemeyeceği bu yüzden hekimlerin çalışırken vefat ettiği, bu sebeple emekli maaşlarının artırılması gerektiği, söz verilen yıpranma paylarının bir an önce çıkartılması gerektiği iletildi.

* Zorunlu eğitim kapsamındaki okul öncesi ve diğer öğrenci taşıma hizmetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek, bu amaçla taşıma yapacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterlilik ve çalışma şartlarını belirlemek amacıyla Ulaştırma Bakanlığı tarafından yayınlanan Okul Servis Araçları Yönetmeliğinin 9'uncu maddesinin uyarınca Okul Servis araçlarını kullanan şoförler ile rehberlerin aile hekiminden rapor alma zorunluluğunun kaldırılması gerektiği, bu raporun hastaneler tarafından içinde psikiyatri uzmanının bulunduğu bir heyet aracılığıyla verilmesi gerektiği iletildi

*Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından 13.09.2017 tarihli 24301423-45.01-E.13743047 Sayı ve Çalışanların Sağlık Gözetimi konulu yazısıyla işe giriş raporlarının aile hekiminden alınabileceği hususunun kanunlara aykırı olduğu bu uygulamanın iptal edilmesi gerektiği iletildi.

*Nüfus Kanunu içine yerleştirilen hiçbir yerde kayıt ve izlemi olmayan gebelerin doğum belgesi alması için mülki idare amiri tarafından aile hekimlerinin tespit ve istihbarat zorunluluğu getiren kanunun Anayasa' ya aykırı olduğundan iptal edilmesi için AHEF Hukuk Müşaviri tarafından hazırlanan iptal başvuru belgelerimiz, Anayasa Mahkemesine dava açma hakkı olan Ana muhalefet partisine iletildi.

*Özlük haklarımızdaki ve mali kayıplarımız rakamlarla ortaya konularak özellikle ödeme sözleşme yönetmeliği konusunda beklentilerimiz ve çekincelerimiz detaylı bir şekilde anlatıldı.

 

AHEF; Özlük haklarımız ve ücret kayıplarına tahammülümüz yoktur.Görüşmeler çerçevesinde gördük ki hem sağlık komisyonu üyesi olan milletvekillerinde hem de Sağlık Bakanlığı tarafında AHEF 'in belli bir marka bilinilirliği oluşmuş. Bu noktada emeği geçen tüm eski yönetim kurullarına ve meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Amacımız bu bayrağı olabileceği en yüksek noktaya çıkarmak ve AHEF 'i bu anlamda aile hekimliği ile ilgili vazgeçilmez bir ortak haline getirmektir.

 

PAYLAŞ: