AHEF Çalıştayı Çok Verimli Geçti.

           1-3 Aralık 2017 tarihinde Ankara'da, AHEF üye derneklerinden gelen temsilcilerle biraraya gelindi. Gerek güncel sorunlar gerek  de önümüzdeki süreçte aile hekimliğinde problem teşkil edebilecek konularla ilgili sahanın çözüm önerilerinin ve fikirlerinin alınacağı bir çalıştay isteği dile getirildi. Çalıştaydan çıkacak raporlama sonucunun, olası bakanlık senaryoları karşısında hızlı ve proaktif olarak kullanılmak amacıyla yönetim kurulunca değerlendirileceği ve bu çalıştayın önemi vurgulandı. Bu çerçevede :

1- Ödeme ve sözleşme yönetmeliği ile cari ödenekler

2- Sağlık Raporları ( Her türlü sair raporlar, Servis Şoförleri için istenen raporlar, Adli ve defin Raporları vs.)

3- Yeni açılan birimler ( Sanal ASM ) ve Entegre ASM' ler

4- Sağlık da şiddet, Yıpranma payı, Emeklilik maaşlarına yansımayan ödemeler

5- Negatif ve Pozitif Performans uygulamaları kapsamında kronik hastalık takipleri ,

konulu 5 ana başlık ve 5 ayrı masa tertip edildi. Katılımcılardan daha fazla katkı sunacaklarına inandıkları masalara geçerek o konular üzerinde fikirlerini beyan etmeleri istendi. Katılımcılar daha fazla katkı sunacaklarına inandıkları ve gönüllü olarak tercih ettikleri masalara geçerek, gece geç saatlere kadar yoğun mesai harcayıp, konuları tüm detaylarıyla konuştular. 2 gün boyunca yoğun mesai harcayıp konular hakkında raporlamalarını oluşturan katılımcıların oluşturdukları raporlar 3. gün tüm katılımcılara sunularak hem bilgilendirme yapıldı hem de ekstra katkılar alındı.

             AHEF Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akif Emre EKER kapanış konuşmasında, çok verimli bir çalıştay olduğunu, ortaya çıkan değerli çalışmaların önümüzdeki süreçte bize yol göstereceğine inandığını dile getirerek çalıştaya katılıp değerli katkılarını sunan tüm katılımcılara yönetim kurulu adına teşekkürlerini sundu. Ortaya çıkarılan çalışmalar en kısa sürede editlenerek sahayla paylaşılacaktır.

PAYLAŞ: