Taşeron İşçiler İçin Sağlık Raporu İstemi İptal Edildi

AHEF- SAĞLIK BAKANLIĞI HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖRÜŞMESİ

AHEF Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akif Emre EKER, 04.01.2018 tarihinde Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğün' de bir dizi görüşme gerçekleştirerek aile hekimlerinin mevcut sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirmiştir. 

AHEF Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akif Emre EKER' in görüşmeler sonucunda aktardığı bilgiler aşağıdadır.

Dün gündemimizde bulunan bazı öncelikli konuları görüşmek, bu konudaki taleplerimizi ve önerilerimizi aktarmak ve de THS Genel Müdür Vekilimize hayırlı olsun demek için bir görüşme gerçekleştirdim. Görüşmeye THS Genel Müdürü Dr. Hüseyin İlter, Genel Müdür Yardımcısı Dr. Bekir Keskinkılıç, 1 nci Hukuk Müşaviri Av. Halil Şen ve bir kısmına da Strateji Geliştirme Daire Başkanı Yavuz Ateş ile Tütün ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Dairesi Başkanı Dr. Sertaç Polat katıldı.

Öncelikli olarak; Kamuoyunda taşeron yasası olarak bilinen yasa, yani 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesi uyarınca işçi statüsünde geçirilecek işçiler ile ilgili iş ve işlemler 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmî Gazete' de yayınlanan Tebliğ ile düzenlenmişti. Bu düzenleme sonrası yayınlanan yönetmelikle birlikte yüzbinleri bulan sayıda kişi sağlık raporu almak adı altında Aile Sağlığı Merkezlerine hücum etmişti.

Bu konuda ilgili kanun ve yönetmelik maddesi hükümleri anlatılarak, kişiler için şu aşamada beyan formunun yeterli olduğu, herhangi bir sağlık raporu isteminin söz konusu olmadığı belirtildi. Kaldı ki kişilerin bu aşamada hangi işyerinde hangi alanda ve hangi işi yapacakları yani hangi görevi yapacakları bilinmediğinden, sağlık kurumları tarafından kişilerin sağlıklarının yapacakları işe uygun olup olmadığına dair tıbbi kanaat belirtmelerinin mümkün olmadığı da söylenerek, Bakanlık olarak bu konuda gerekli kurum ve kuruluşlar ile kamuoyuna açıklayıcı bir yazının acilen yazılması gerektiği iletildi.

Sağlık raporlarının özellikle asli işlerini yapmak isteyen Aile Hekimleri açısından günümüzde çok karmakarışık ve içinden çıkılmaz bir hal aldığı belirtilerek, bu konuda mutlaka gerekli tedbirlerin bir an önce alınması gerektiği konusu gündeme getirildi. Günlük pratiğimizde bu çok çeşitli rapor talepleri nedeniyle iş yükümüzün artması yanında, hukuki olarak meslektaşlarımızı zorlayan durumlarda artık yavaş yavaş gündeme gelmeye başladığı iletildi.

Genel Müdürümüz Sayın Dr. Hüseyin İlter ise bu konunun Bakanlığın da gündeminde olduğunu, Sayın Bakanımızın bu konuda gerekli çalışmanın başlatılması için görüş verdiğini ve en kısa sürede bu üzerimizdeki iş yükün azaltılarak bu konuda T.C. Sağlık Bakanlığınca belirlenen kriteri ve amacı belli bir şekle dönüşeceğini ve karmaşıklığın yakın zamanda ortadan kalkacağı bilgisini verdi. Konu ile alakalı önümüzdeki günlerde beraberce bir toplantı yapılmasının uygun olacağı kararlaştırıldı.

Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği ile açılan başlıkta ise, Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği' nin geçtiğimiz dönem üzerinde çalışıldığı şekli ile 2017 Şubat ayında T.C. Maliye Bakanlığı' na teslim edildiği, genel hatları üzerinde görüşmelerin olumlu geçtiği 2-3 madde de anlaşmanın henüz sağlanamadığı bilgisi verildi.

Bu noktada, yıllar içinde ücretlerimizin artan enflasyon karşısın da eridiği, yeni açılan birimler nedeni ile düşen kayıtlı nüfus sayıları karşısında azaldığı bununda kurum yetkilileri tarafında daha önce yapılan görüşmelerde kabul edildiği söylendi. Cari gider kısımda kayıpların daha fazla olduğu, kaliteyi artırmak adına cari gider ödeneklerin yetmediği çalıştay raporumuzda da belirttiğimiz gibi artırılması gerektiği söylendi. 

Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği ile yeni bir hak kaybının kabul edilemeyeceği, sahada özveri içinde çalışan meslektaşlarımızın en önemli beklentilerinden bir tanesinin bu olduğu belirtilerek, bu konuda yönetmelik yayınlanmadan yeniden görüşme talebimiz iletildi.

Anayasa mahkemesi tarafından yıllık izin kullanımı konusunda verilen ''yıllık izinlerin kanunla düzenlenmesi'' gerektiği hükmüne istinaden, önümüzdeki günlerde TBMM ne gelecek sağlıkla ilgili torba yasaya bu konuda bir hükmün de eklenmesi muhtemel olacağı düşünülerek bu konuda; 4-B hükmüne göre düzenlenen izinlerin Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Çalışanları açısından bir hak kaybı olduğu, özlük hakları noktasında bir geriye gidiş olarak algılandığı ve bununda zaten yok olan moral ve motivasyonu iyice azaltacak bir unsur haline geldiği belirtildi. 

Bu konuda Torba Kanun tasarısına konulacak metnin, iptal edilen eski yönetmelikteki şekliyle olması gerektiğin bizler için elzem olduğu söylendi. Bu konuda hem yıllık izinler hem de idari izinler noktasında ki geriye gidişin kabul edilemeyeceği özellikle vurgulandı. 

Bu konular dışında yerelde yaşanan (İstanbul, Iğdır, Ağrı, Siirt ve Isparta) Federasyonumuza aktarılan konular da ilgili Daire Başkanlıklarıyla görüşülerek, çözüm için taleplerimizi iletilmiştir. 

Genel Müdürümüz Sayın Dr. Hüseyin İlter, önümüzdeki süreçte de var olan konularla alakalı AHEF ile görüşmelere devam edeceklerini, saha çalışanları ile birlikte sorunların ele alınmasının önemli olduğunu düşündüklerini söyledi. Biz de kendilerine bugüne değin yapılan çalışmaları ve çalıştay dosyamızda belirlediğimiz konu başlıklarındaki çözüm önerilerimizi sunduk. Aile hekimliği uygulamasında en üst seviyede sağlık hizmet sunumun gerçekleştirilmesi, sağlık hizmetini verenler ile sağlık hizmeti alanların yararına her türlü çalışma içinde olduğumuzu ve bu temelde birlikte çalışabileceğimizi ilettik. Farklı illerden farklı uygulamaların sürekli olarak önümüze geldiğini, artık bundan sonrasın da bu farklılıkların olmaması ve mevzuat birlikteliğinin sağlanması için birlikte çalışılması gerektiğinin önemini belirterek, çıkacak yönetmeliklerde AHEF' in katkı koymasının ve yaptığı çalışmaların mutlaka değerlendirilmesi konusundaki hassasiyetimizi vurguladık.

Verimli geçen görüşmeler sonucunda taşeron işçilerin kadroya geçebilmeleri için sağlık raporu almalarına gerek olmadığını belirten resmi yazı bugün yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

                   

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. TASERON ISÇILER IÇIN SAGLIK RAPORU ISTEMININ IPTAL YAZISI 91,46 KB 6.01.2018 13:32:48 .jpg
PAYLAŞ: