AHEF Yönetim Kurulu'nun Kurumsal Görüşmeleri

8 Şubat 2018 tarihinde, sahada rahatsızlık yaratan ve önemli görülen konulara çözüm arayışı için AHEF Yönetim Kurulu'nu temsilen Başkan Dr.Akif Emre EKER ve Sayman Dr.H.Şenol ATAKAN bir dizi  kurumsal görüşme gerçekleştirmişlerdir. 
İlk olarak daha önceden randevulaşılan SGK Başkanı ile görüşmeye gidilmiş ancak son anda Bakanlık'tan almış olduğu davet nedeniyle acilen toplantıya katılmak üzere ayrılan SGK başkanı ile ileri bir tarihte tekrar görüşmek üzere randevulaşarak ilgili daire başkanları ile görüşülmüştür. Bu görüşmede öncelikle İstanbul ilinde yaşanan hastayı görmeden veya kişinin kendisi olmadan reçete tanzim edilmesi konusu, Medulla uygulamaları, E-reçete uygulamaları, Emekliliğe yansımayan kesintiler, SUT uygulamaları kapsamında hastanelerde sevk ve raporlardan alınan ücretler konularında görüşmeler yapılmıştır. Bu konularda SGK uygulamaları hakkında bilgi alınarak, görüşlerimiz aktarılmıştır. Ayrıca bu konu başlıkları üzerinde daha sonra geniş kapsamlı bir toplantı yapılması ve karşılıklı çözüm önerilerinin masaya yatırılmasına karar verilmiştir.
Daha sonra geçilen İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı'nda AHEF'in 2012 yılında ilk kez yapmış olduğu Türkiye ön adı hakkında ve daha sonra 2017 yılında yapılan bu başvuru ile alakalı görüşmeler ve kamu yararı dernek statüsü başvurularının son durumları hakkında bilgiler alınmıştır. Konunun Aile hekimleri ve AHEF açısından önemi ve değeri bir kez daha kendilerine detaylı olarak aktarılmıştır. Sonrasında bu konuda yapılması gerekli prosedürler birlikte gözden geçirilerek periyodik olarak bu konu hakkında görüşülüp takipçisi olunmasının uygun olacağı kararlaştırılmıştır.Bu konuda emeği geçen herkese ayrıca bir kez daha teşekkür ediyoruz. 
Akabinde Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'ne geçilerek gündeme dair sorunlar, hazırlanan torba yasadaki izinler konusu, kiralar, yeni birimler ve ödeme sözleşme yönetmeliği hakkında hem daha önceki yönetimler zamanında kurumsal görüşlerimiz hem de mevcut yönetim kurulunun yapmış olduğu çalıştayda ortaya çıkan çözüm önerileri ve taleplerimiz yinelenerek 3. kurumsal görüşmeden de ayrılınmıştır. 
Son olarak Ankahed 'in periyodik olarak düzenlediği ve AHEF Yönetim Kurulunu da davet ettiği dernek- saha görüşmeleri çerçevesinde Yenimahalle, Etimesgut ve Sincan bölgesinden katılan aile hekimlerinin sorunlarının ele alındığı ve çözüm öneriyle birlikte hukuksal desteğin de verildiği toplantıya AHEF'in avukatıyla birlikte katılınarak yoğun geçen günün sonunda görüşmeler noktalanmıştır. 

PAYLAŞ: