İSGB DÜZENLEMELERİ İLE AHEF İN AİLE HEKİMLERİNE ÖNERİLERİ

  • Görüntüleme: 1975
  • 06 Temmuz 2020
  • .

30 Haziran 2012 de çıkartılıp 1 Ocak 2013 de yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu süreç içinde defaten değişikliğe uğramış ve bazı maddelerinin yürürlüğe girmesi ilave kanunlar ile ertelenmiştir. 1 Temmuz 2020 itibarı ile erteleme süreleri dolmuş ve SGK’na kayıtlı tüm işyerlerinin İSGB kurmaları zaruri hale gelmiştir.  Mezkur mevzuatımıza göre fazla miktarda ortaya çıkan İş Yeri Hekimi açığını kapatmak üzere Aile Hekimlerinin de bu işi yapabilmeleri için bir takım düzenlemeler yapılmıştır.  Mevzuatın tümü incelendiğinde ; 
1- Ayda 30 saati geçmemek üzere,
2- Mesai saatleri dışında, 
3- İl sağlık müdürlüğünden alınacak izin ile, 
4- İş katip üzerinden iş yeri ile sözleşme yaparak, 
5- Ücreti karşılığında,
6- Gerekli belgeleri düzenleyip arşivlemek kaydı ile,
İş Yeri Hekimliği yapabilir.

PAYLAŞ: