AHEF EYLEM TAKVİMİ

  • Görüntüleme: 9131
  • 22 Temmuz 2021
  • AHEF

AHEF EYLEM TAKVİMİ:
 
08.07.2021 CİMER ŞİKAYETİ 
Aile hekimlerinin cimere ileteceği yönetmelik şikayet metninin gönderimi
 
10.07.2021 tarihinde 
CEZA YÖNETMELİĞİ VE ANGARYALARA KARŞI BASIN AÇIKLAMASI 
( Tüm paydaşların ve İl derneklerimizin katılacağı basın açıklaması ile kamuoyu desteği arama amaçlanıyor ) 
 
SALGIN DÖNEMİNDE yapılan adaletsizlik, ayrımcılık, baskı ve dayatmanın  Ulusal basında duyurulması, kamuoyu oluşturma
 
Ulusal basında ‘’ Dayatma ve tehdit varsa biz yokuz ‘’ haberi
 
AHEF , CEZA YÖNETMELİĞİ ÇALIŞMA GRUBU Kurulması ve çalışmanın raporlanarak, TBMM Sağlık Komisyonu Milletvekilleri ve Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere İlgili tüm kurumlara iletilmesi.
 
TBMM ‘de düzenlenecek bir basın açıklaması ile Milletvekillerinden destek aranması.
 
Talep ettiğimiz düzenlemeler hayata geçinceye kadar ;
Her gün Sağlık bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İlgili Kurul ve Komisyonlarına fax ve mail eylemi
( yazı metni AHEF tarafından hazırlanarak duyurulacaktır )
 
26.7.2021-30.07.2021 sağlık bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı fax eylemi (1 hafta boyunca 09:00-17:00 arası
 
• 26 temmuz saat 11 de CUMHURBAŞKANLIĞINA AHEF 'TEN AÇIK MEKTUP OKUNMASI
 
 
İŞ BIRAKMA EYLEMLERİ 
AİLE HEKİMLERİ ve AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANLARI 
 iş bırakma takvimine göre ;
16 AGUSTOS 2021 tarihlerinde  bir gün iş bırakma eylemi
27 AĞUSTOS 2021 tarihlerinde bir gün iş bırakma eylemi   (Miting sonrası  kademeli artarak iş bırakma takvimi değerlendirilecektir)
 
İSTİFA DİLEKÇE EYLEMİ 
 
26 Temmuzda başlayarak 28 Ağustosa  kadar sürecek olan eylemde; 
istifa dilekçelerinin AHEF’e İl dernekleri aracılığı ile gönderilmesi, 
(Standart dilekçe AHEF tarafından hazırlanarak sahaya duyurulacaktır. 
Dilekçe, il derneklerine, AHEF'e, ya da ilgili stk'ya yazılacak.) 
Her İlde saha ziyaretleri ile dilekçelerin imzalanması,
İstişare toplantıları ile aile hekimlerine eylem sürecinin ve hak kayıplarının anlatılması
 
Toplanan istifa dilekçeleri basında gün gün sayaç ile duyurulacak ve 
28 ağustos 2021 tarihinde Sağlık Bakanlığı’na takdim edilmek üzere eylemsel süreç yürütülecektir. 
 
Ankara Beyaz Önlük Mitingi 
 
28.08.2021 tarihinde ;
Tüm paydaşların da desteği alınarak Ülkemizin dört bir yanından gelecek sağlık çalışanları ile birlikte geniş katılımlı 
ANKARA BEYAZ ÖNLÜK  MİTİNGİ düzenlenmesi ..
 
AHEF YÖNETİM KURULU

PAYLAŞ: