AHEF BAKAN YARDIMCISI GÖRÜŞMESİ

  • Görüntüleme: 4294
  • 29 Temmuz 2021
  • AHEF

   AHEF Yönetim Kurulu Üyeleri Başkan Dr Özlem SEZEN, 2. Başkan Dr Hacı Yusuf Eryazğan, Sayman Dr Süleyman UZUN, Bakan yardımcısı Doçent Dr Tolga Tolunay ile bir toplantı yaptı. 
 
   Öncelikle sayın bakanımıza yeni görevinde hayırlı olsun dileklerimiz iletildi. AHEF ve il dernekleri hakkında bilgi verildi, sahada çalışan aile hekimlerinin çalışma şartları hakkında genel bir bilgi verildi. 10 yıldan uzun süredir Aile hekimliği uygulamasında yaşadığımız kronik sorunlar anlatıldı. Daha önce yapılan görüşmelerde sunulan dosyalar hakkında bilgi verildi. Gelinen süreçte bu talep ve önerilerin dikkate alınmadığının gözlemlendiği ifade edildi. On yıllık süreçte yapılan kat sayı değişiklikleri ve yönetmelik düzenlemeleri sonucu oluşan ve söz verildiği halde telafi edilmeyen mali kayıplar hakkında bilgi verildi. MHRS uygulamamıza yapılan müdahaleler ve bunun sonucunda sahada yaşanan şiddete varan sorunlar anlatıldı. MHRS planlarında aile hekiminin düzenlemesine ek müdahale yapılmaması özellikle istendi. Covid aşı uygulamaları ve bu konuda zaman zaman yaşanan aksaklıklar ve beraberinde yaşadığımız sorunlar iletildi. Pandemi başından itibaren söz verilen ancak diğer sağlık çalışanlarına ödenip Aile hekimliği çalışanlarına ödenmeyen ek ödemeler konuşuldu. Özellikle şartlardan bahsetmeyip tamamı ödeniyormuş gibi 3000(?) ek ödeme verildiği söylemlerinin sosyal medya ve basın yolu ile duyurulmasından duyduğumuz rahatsızlık ifade edildi.  Yapılacak Ek ödemenin Pandemi başından itibaren, hiçbir şarta bağlı olmadan yapılması gerektiği net olarak ifade edildi. 
 
   Ödeme sözleşme yönetmeliği hakkında sahanın tepkisi ve yaşanabilecek sorunlar hakkında bilgi verildi. Hak kayıpları, ifade özgürlüğünün kısıtlanması, artan ceza uygulamaları, sözleşme feshi yetkisinin İl sağlık müdürlerine verilmesinin kabul edilemeyeceği net olarak ifade edildi. Bu yönetmelikle  iş güvencemizin elimizden alındığı, her ilde farklı uygulamaların hak kayıplarını arttıracağı ifade edildi. Özellikli gruplar olan Cezaevleri ve Entegre Aile hekimliğinde yaşanan sorunlar ve artan mali kayıplar dile getirildi. Madde madde itiraz noktalarımız anlatıldı. HYP nin uygulanamayacağı, ciddi iş yükü artışı ve mali kayıplara neden olacağı örneklerle ve ayrıntılı olarak anlatıldı. Hastaya sorumluluk verilmeden hekime sorumluluk verilmesinin yaratacağı mali ve hukuki sorunların kabul edilemez olduğu ifade edildi. Ülkemize uygun bir kayıt sisteminin AHBS Sistemleri üzerinden planlanabileceği ifade edildi. Çalışan memnuniyetinin hiç düşünülmediği ceza baskın bu yönetmelik ile Süreç içinde aile hekimliğinden kaçış yaşanacağı net olarak ifade edildi. 
 
   AHEF’in yayınladığı eylem takvimi nedenleri ile anlatıldı. Net olarak talebimizin 30.06.2021 tarihinde yayımlanan Aile hekimliği ödeme ve sözleşme yönetmeliğinin geri çekilmesi olduğu ifade edildi. Geri çekilme ve tekrar düzenleme olmadığı sürece bu takvimde kararlı olduğumuz anlatıldı. Yapılacak düzenlemede  sahada çalışan Aile hekimlerinin temsilcisi AHEF ve ilgili diğer STK lar ile beraber uygulanabilir ve hak kaybına neden olmayacak bir yönetmeliğin çıkarılması talebimiz iletildi. Aynı şekilde yeniden düzenleneceği söylenen Aile Hekimliği Uygulama yönetmeliğinin de sahanın temsilcileri ile birlikte çalışılarak hazırlanmasının önemi ifade edildi. Bürokratların aile hekimliğini anlatması ile yetinilmemesi, sahada çalışanların fikirlerinin alınması ile adil ve uygulanabilir, hak kaybına neden olmayacak bir yönetmelik çıkarılabileceği net olarak ifade edildi. 
 
   İl derneklerimiz ve AHEF ile görüşmeler yapılmasının önemli olduğu, aile hekimliğinin sadece bürokratlardan değil, sahada çalışan hekimlerden dinlenilmesinin önemi anlatıldı. 
Yaklaşık bir saatten uzun süren bu görüşmede Bakan yardımcımız notlarını aldı. Sunduğumuz dosyaları inceleyeceğini söyledi. Her zaman diyaloğa açık olduklarını ifade etti. Bu görüşme ve dosyalarımızın incelenmesi sonrası Sağlık Bakanımızla da görüşeceğini ifade etti. 
 
   Görüşmemiz iyi niyet dilekleri ile sonlandı.

   (Sayın bakan  yardımcısı  ile fotoğraf  çekildi ancak kullanılmamasını  rica etti)

PAYLAŞ: