AHEF EYLEM TAKVİMİ KAMUOYU DUYURUSU

Değerli arkadaşlar, 
 
Yönerge değişikliği bizler için kazanım değildir. 
 
1 temmuz öncesi yaptığımız bütün işleri hala yaptığımız halde ekmegimizden kesilecek %10 dan vazgeçilmesi stratejik eylem planımızda bir değişiklik yaratmayacaktır. 
 
Haksızlığa ve adaletsizliğe karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir.  
 
Ceza yönetmeliği ile uygulamaya başlanan ; tek kişide toplanan fesih yetkisi, Entegre ve Cezaevinde çalışanların sorunları, gelir kayıpları, sosyoekonomik gelişmişlik katsayı düzenlemesi ile oluşan kayıplar, basına demeç ve röportaj verme kısıtlaması , fesih tehdidi,  katlanır cezalar, saldırgan hastaya karşı kendimizi korumamızın bile suç olması koşulları devam ediyor. Baskı ve dayatma içeren yönetmelik halen yürürlükte .. 
 
Son on yılda %60 gelir erimesi ve  hak kayıpları varken, tek kuruş ödenmeyen  şartsız ek ödeme beklerken, vekaletsiz izin hakkımız hala yokken, kopyala yapıştır yöntemler ile ülkemiz koşullarında uygulanması mümkün olmayan kronik hastalık takip ve izlemler devam ediyor. 
 
Öncelikle bugün sadece tamamına yakın aile hekimliği çalışanlarından haksızca alınan hakedişlerimizin iadesi için, yapılmış bir yanlıştan dönülmüştür. 
 
Söz konusu yanlıştan dönmeyi diyaloga açılan yol olarak kabul ediyoruz. Her zaman diyaloga açık olduğumuzu yineliyoruz. Gelin yanlışlardan geri dönelim önerimiz ile hep birlikte, ortak akılla ülkemizin sağlığının temelini atacak uygulamaları istişare etmeye hazırız. Mevcut hali ile halen yürürlükte olan, 1 Temmuz 2021 tarihinde çıkarılan “ödeme sözleşme yönetmeliğinin” iptal edilmesi durumunda eylem planımızı gözden geçireceğiz.
 
Stratejik Eylem planımızın bir parçası olan 16 Ağustos pazartesi iş bırakma eylemimiz Ülke genelinde (genel hayata etkili afet bölgeleri hariç) geniş katılımla gerçekleşecektir . 
 
Devamında yapılacak görüşmelerde olumlu sonuç alınır ve Yönetmelik geri çekilirse eylem takvimimizi gözden geçireceğiz. 
 
Sayın Bakanımızı görüşmeye ve sahanın sorunlarını dinlemeye davet ediyoruz. 
 
Birlikte güçlüyüz ve ceza yönetmeliği geri çekilene kadar mücadeleye devam diyoruz. 
 
AHEF Yönetim Kurulu

PAYLAŞ: