AHEF KAMUOYU DUYURUSU

Değerli Aile Hekimleri,
 
AHEF olarak yayımlanan Aile hekimliği ödeme ve sözleşme yönetmeliğini bu hali ile kabul etmemiz mümkün değildir. Bu nedenle hızla tepkimizi göstermeyi amaçlayarak çalışmalar yaptık. 1 Temmuz’dan bu yana aile hekimliği ödeme  ve sözleşme yönetmeliğinin geri çekilmesi için var gücümüzle mücadele ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. 
 
Bildiğiniz gibi öncelikle il derneklerimizin temsilcileri ile pek çok görüşmeler yaparak ve sahanın da fikrini almak üzere anket yaparak geniş katılımlı ve zamana yayılan eylem sürecimizi planladık. Bu süreçte eş zamanlı 1.Basamak Sağlık  ve Emek platformunda buluna  STK merkezleri ile beraber bu konuda yaptığımız çalışmalarla da ortak bir eylem takvimi açıkladık. 
 
AHEF eylem Takvimi ile 16 Ağustos ve  27 Ağustos’ta tüm Türkiye’de iş bırakma çağrısı yaptık ve  11 Eylülde Ankara’da miting yaparak bu konuda kamuoyunun dikkatini çektik. 
 
Aile hekimliği hak mücadelesi için yapılacak her türlü eylemselliği  önemsediğimizi,  il derneklerimizin bu gibi faaliyetlerini değerli bulduğumuzu, İstanbul İl Derneğimizin de bu çalışmalarını önemsediğimizi ve desteklediğimizi kamuoyu ile paylaşmak isteriz. 
 
Saygılarımızla.
AHEF Yönetim Kurulu

PAYLAŞ: