16-27 AĞUSTOS İŞ BIRAKMA EYLEMİ NEDENİYLE HAK EDİŞLERDE YAPILAN KESİNTİLER NEDENİYLE, TEKİRDAĞ İLİNDE KAZANILAN 4 (DÖRT) ADET DAVA

 

 

16-27 AĞUSTOS İŞ BIRAKMA EYLEMİ NEDENİYLE HAK EDİŞLERDE YAPILAN KESİNTİLER NEDENİYLE,  TEKİRDAĞ İLİNDE KAZANILAN 4 (DÖRT) ADET DAVA

 

     Tekirdağ ilinde görev yapan aile hekimlerimiz 16 ve 27 Ağustos 2021 tarihlerinde ‘’Ceza Yönetmeliğine’’ tepki için tüm Türkiye’de olduğu gibi iş bırakma eylemine iştirak etmiş, iş bırakma eylemine iştirak etmiş olması sebebiyle hakkedişlerinde haksız olarak kesintiler yapılmış, aile hekimlerimiz yapılan kesintilerin iadesi istemiyle yapmış oldukları başvuruların Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğünce reddedilmesi üzerine bu ret işlemlerinin  iptali  maksadıyla AHEF tarafından verilen hukuki destekle AHEF Hukuk Müşaviri Av. Servet AKTAN tarafından açılan 4 adet davada Mahkemece; ‘’Dava konusu olayda, davacının üyesi olduğu sendikanın yetkili kurullarınca alınan karar doğrultusunda sendikal eylemde bulunduğu, bu eylemin yukarıda alıntısı yapılan Uluslararası Sözleşme hükmü uyarınca mazeret olarak kabulünün gerekeceği, mazeret olarak kabul edilen sendikal faaliyet sebebiyle, ilgililer hakkında ayrıca eyleme katıldıkları günlerin kesinti yapılarak ücretlerine yansıtılmasının örgütlenme ve sendikal faaliyetlerde bulunma hürriyetine doğrudan etki doğuracağı ve Anayasa ve Uluslararası Sözleşmeler kapsamında güvence altına alınan "çıkarlarını korumak için sendika kurma ve sendikaya girme hakkı dahil, başkalarıyla birlikte örgütlenme özgürlüğü hakkı"nın zedelenmesine sebep olacağı açık olduğundan, sendikal eylemin kabul edilebilir mazeret olarak değerlendirilmesi gerekirken, aksi yorumla tesis edilen ve davacının ücretinde kesintiye sebep olan dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline,’’ şeklinde  kararlar verilmiştir. Tüm hekimlerimize hayırlı olsun.


       AHEF KAZANIR!

 


Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. 16-27 AĞUSTOS İŞ BIRAKMA EYLEMİ NEDENİYLE HAK EDİŞLERDE YAPILAN KESİNTİLER NEDENİYLE, TEKİRDAĞ İLİNDE KAZANILAN 4 (DÖRT) ADET DAVA 31,82 KB 21.07.2022 22:44:37 .pdf
PAYLAŞ: