SOĞUK ZİNCİR KIRILMASINA SEBEBİYET VERDİĞİ GEREKÇESİYLE AİLE HEKİMİNE HAKSIZ OLARAK VERİLEN 20 İHTAR CEZA PUANINA İLİŞKİN KAZANILAN DAVA

 

 

SOĞUK ZİNCİR KIRILMASINA SEBEBİYET VERDİĞİ GEREKÇESİYLE AİLE HEKİMİNE  HAKSIZ  OLARAK VERİLEN 20 İHTAR CEZA PUANINA İLİŞKİN KAZANILAN DAVA

 

Diyarbakır ilinde görev yapan aile hekimimizin ASM’de olduğu bir saatte ATS’den aranmış  aşılara anında gerekli müdahaleyi yaptığı sabit olduğu halde, hiçbir kusuru olmamasına rağmen "Soğuk Zincir Kurallarına Uymamak veya Soğuk Zincir Kırılmasına Sebebiyet Vermek" gerekçesiyle haksız bir biçimde 20 ihtar ceza puanı tecziye edilmiş,  aile hekimimizin müdürlük makamına yaptığı itirazın reddedilmesi üzerine bu ret işleminin iptali maksadıyla AHEF tarafından verilen hukuki destekle AHEF Hukuk Müşaviri Av. Servet AKTAN tarafından açılan davada Mahkemece; ‘’ ...Bu durumda; alınan ifadelerden ve dosyada mevcut bilgi ve belgelerden; Aşı dolabında bulunan Aşı Takip sisteminin anlık olarak 0 derecenin altına düştüğünden soğuk zincirin kırıldığı belirtilmiş ise de; olay anında aile sağlığı merkezinde bulunan davacının gelen acil çağrıya anında cevap vererek buzdolabını kontrol ettiği, herhangi bir elektrik kesintisi yaşanmadığı gibi davalı idarece gönderilen cevapta da ATS sensörünün ısı kayıt kontrolünün de yapılmış olduğundan davacının soğuk zincir kırılmasında ne gibi bir ihmalinin bulunduğunun soruşturma raporunda  somut olarak ortaya konulmadığı anlaşıldığından,  davacının 20 ihtar puanı ile tecziyesine ilişkin tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.’’ gerekçeleriyle işlemin iptaline karar verilmiştir. Tüm hekimlerimize hayırlı olsun.

 

AHEF KAZANIR!

 

 


Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. SOĞUK ZİNCİR KIRILMASI KARAR 39,78 KB 11.12.2022 22:05:52 .pdf
PAYLAŞ: