CUMHURİYETİN 2. YÜZYILINDA AİLE HEKİMLİĞİ ÇALIŞTAYI

          Ülkemiz Aile Hekimliği sistemi açısından yaklaşık 20 yılını tamamlamış, gelinen noktada gelişmekte olan ülkelerin temel birinci basamak sağlıkta gelişmişlik ölçütleri ile ilgili çok önemli kazanımlar elde edilmiş, ancak çağın değişken sağlık sistemi ihtiyaçları doğrultusunda yeni bir vizyon ortaya koyma gereği doğmuştur. Örneğin artık anne ve bebek ölümleri kadar hipertansiyon ve diyabet gibi kronik hastalıklar da birinci basamağın sorunu haline gelmiştir. Örneğin artık iklim değişikliği, küresel ekonomik değişiklikler ve yakın coğrafyamızda yaşanan savaşlar; düzensiz göç, beslenme ve barınma sorunları, salgın hastalık kontrolü gibi çok başka sağlık sorunlarını beraberinde getirmiştir.

          Bu çalıştayın amacı Aile Hekimliği Sistemine pozitif manada yön verebilmeyi her dönem kendisine ilke edinmiş olan Aile Hekimleri Dernekleri federasyonun Cumhuriyetin 2. Yüzyılında ülkemizi sağlık sistemleri açısından Kurucu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedef doğrultusunda muasır medeniyetler seviyesine taşıyabilme gayretinden ibarettir.

          Sivil toplumun tüm dünyada bilim, sanat, teknoloji başta olmak üzere aklınıza gelen tüm alanlarda başardıkları göz önünde bulundurulduğunda ülkemizdeki aile hekimliği konusunda sivil toplumun fikirleri alınmadan ilerleyebilmek mümkün değildir. Bu amaçla federasyonumuz tarafından tertip edilen çalıştaya sağlık alanında faaliyet gösteren aşağıda isimleri yazılı sivil toplum kuruluşları davet edilmiş ve geniş tabanlı bir mutabakatın sağlanması hedeflenmiştir.

          Sonuçların ideal sistem kurgusu açısından sizleri bir nebze olsun düşünmeye teşvik etmesi bizler açısından çalıştayın amacına ulaştığının göstergesidir.

AHEF Yönetim Kurulu


Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. CUMHURİYETİN 2. YÜZYILINDA AİLE HEKİMLİĞİ ÇALIŞTAYI 2,13 MB 30.04.2023 21:53:23 .pdf
PAYLAŞ: