Sağlık-Sen Hekim Komisyonu "Aile Hekimliği Güncel Sorunları ve Gelecek Perspektifi Çalıştayı" na katıldık.

      Sağlık-Sen Hekim Komisyonu ve SASAM (Sağlık-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi) tarafından 29 Haziran Cumartesi günü "Aile Hekimliği Güncel Sorunları ve Gelecek Perspektifi Çalıştayı" na AHEF'i temsilen Başkan Dr. Türkü Yağmur NEHİR, Genel Sekreter Dr. Gökhan ERDOĞAN, 2.Başkan Dr. Yavuz Altınbaş ve Kırşehir Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Selami Çelikbaş katılım sağlamıştır.

PAYLAŞ: