ACİL DOKTOR NÖBET LİSTESİNİN İPTALİ

Elazığ İl  Keban İlçesinde entegre hastanede görevli aile hekimimizin kendisine tevdi edilen nöbetin mevzuat hükümlerine aykırı olarak hafta içinde 8 saati aşması sebebiyle nöbet listesinin iptali maksadıyla AHEF tarafından verilen hukuki destekle açılan davada Mahkemece; " Dava dosyasının incelenmesinden; Elazığ ili, Keban ilçesi, 2 nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan davacı tarafından, Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde tutulmak üzere hazırlanan 2020 yılı Ocak ayı Acil Nöbet listesinde kendisine Yönetmelik ve Tebliğ ile belirlenen saatin üzerinde nöbet görevi verildiği iddiası ile iptali talebi ile bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Olayda, dava konusu Keban İlçesi Toplum Sağlığı Merkezi 2020 Yılı Ocak ayı Acil Nöbet listesine bakıldığında, davacıya hafta içi nöbetlerinin yazıldığı, nöbet saatleri toplamının haftalık 30 saatten az olduğu görülmekle birlikte mesai bitimi saat 17:00'de başlayıp ertesi sabah mesai başlangıcına kadar (08:00) devam ettiği ve bu duruma göre aile hekimi olan davacı tarafından hafta içi nöbetlerinin 15 saat olarak tutulduğu görülmüştür. Bu durumda, aile hekimliği hizmetlerinin aksamasına engel olmak amacıyla mevzuatla getirildiği anlaşılan ve hafta içi sekiz saat ve gece 24.00'e kadar şeklinde sınırlamaya tabi olan nöbet görevinin, davacıya tevdiinde yukarıda yer verilen mezkur düzenlemelere aykırı davranıldığı görüldüğünden, davaya konu 2020 Yılı Ocak ayı Acil Nöbet listesinin hukuka uygun olmadığı sonucuna varılmıştır. " gerekçeleriyle işlemin iptaline karar verilmiştir. Tüm hekimlerimize hayırlı olsun.

 

AHEF KAZANIR

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. ELAZIĞ KARAR NÖBET LİSTESİ 25,08 KB 15.11.2021 20:53:19 .pdf
2. BİM NÖBET LİSTESİ 14,85 KB 15.11.2021 20:53:35 .pdf
PAYLAŞ: