MEB İşe Giriş Raporu İsteklerine, Sağlık Bakanlığı DUR dedi

MEB' NIN İŞE GİRİŞ RAPOR İSTEKLERİNE, SAĞLIK BAKANLIĞI DUR DEDİ

MEB' na bağlı okullarda çalışan öğretmenlerin işe giriş ve periyodik muayeneleri için aile hekimlerinden rapor talep isteğine, Sağlık Bakanlığından yanıt geldi. Sağlık Bakanlığı MEB' na göndermiş olduğu resmi yazıda;

"50'den az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için aile hekimlerinden hizmet alınabileceği belirtilmiş olsa dahi tarafınızca yayımlanan İşe Giriş ve Periyodik Muayene Formu istenen odyolojik testler, SFT, radyolojik testler, psikolojik testler gibi testleri aile hekimleri yapmaya haiz değildir. Ayrıca Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar eki Ek-6 da durum bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu Formatı Ek-7 de kişiye ait sağlık bilgi formu hazırlanarak yayımlanmıştır. Belirlenen formlar dışında bu merkezlerde başkaca bir formun yürütülen çalışmalar kapsamında kullanılması da mümkün ve uygun değildir." demiştir.

Sağlık Bakanlığı ve MEB arasında kurulacak çalışma grubu ile bu sorunun kökünden çözüleceği beklenmektedir. AHEF Yönetim Kurulu da konuyu yakından takip etmektedir.

 

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. MEB Ise Giris Rapor Talebi Isteklerinin Red yazisi 1,11 MB 15.11.2017 12:19:53 .pdf
PAYLAŞ: