BASIN AÇIKLAMASI

Basın Açıklaması                                                                                              11.12.2017

Cumhuriyet Gazetesinin 09 Aralık 2017 tarihindeki gazetesinde yayınlanan "Yandaş Hekimlerin Taşeron Talebi" adlı haber gerçekleri yansıtmamaktadır.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) kurulduğu günden itibaren, sahanın sesini, sorunlarını ve çözüm önerilerini belirlemek için, birçok çalıştay yapıp, sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmıştır. En son 1-2-3 Aralık 2017 tarihinde Ankara'da, AHEF' e üye il derneklerinin temsilcileri ve üye il derneklerinden katılımcı aile hekimleriyle bir araya gelerek "Aile Hekimliği Çalıştayı" nı gerçekleştirmiştir. Çalıştaya her görüşten, her il derneğinden birer kişi olmak üzere yaklaşık 49 kişi katılmıştır. Çalıştaya katılan 49 kişinin 3 gün süren yoğun çalışmaları ile sadece aile hekimlerinin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla gerçekleştirilen çalıştay tamamlanmış ve çalıştay raporu oluşturulmuştur. Yayınlanan çalıştay raporu ham rapor olup, çalıştaya katılamayan diğer il temsilcilerinin ve sahanın görüşlerine açılmıştır. Sahadan gelen geri bildirimler sonucunda çalıştay raporu güncellenecektir. Nihai raporlama AHEF Yönetim Kurulu tarafından yapılarak, ilgili kurum ve kuruluşlara iletilecektir.

Çalıştaya katılan hekimlerin "Yandaş Hekimler "olarak nitelendirilmesi, en hafif tabirle gerçeği yansıtmayan bir haberdir.

Çalıştaya katılan hekimler sadece "Aile Hekimliğinin Yandaşıdırlar "bunun dışında, AHEF' i kendi siyasi amaçları için kullanmak isteyenlerin de karşısındadırlar.

Cumhuriyet Gazetesinin aynı haberinde, Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu'nun (AHEF) "Hükümete yakınlığı ile bilinen "şeklinde nitelendirilmesi, çarpıtma haberden öteye bir şey değildir.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) her siyasi görüşe eşit uzaklıkta olup, içinde her türlü farklı düşüncede fikirlere sahip kişileri barındırmaktadır. Bu çerçevede 16 Kasım 2017 tarihinde yaptığı TBMM görüşmelerinde de Meclis Sağlık Komisyonu Üyesi tüm partileri (AKP, MHP, CHP) sırasıyla ziyaret etmiş, aile hekimlerinin sorunlarını ve çözüm önerileri tüm partilere iletmiştir. Hatta Nüfus Kanunu içine yerleştirilen hiçbir yerde kayıt ve izlemi olmayan gebelerin doğum belgesi alması için mülki idare amiri tarafından aile hekimlerinin tespit ve istihbarat zorunluluğu getiren kanunun Anayasa Mahkemesine taşınması için dosyasını Ana Muhalefet Partisine sunmuştur. Bunun dışında AHEF diğer tüm STK ile aile hekimlerinin sorunlarını çözmek için görüştüğü gibi yeri geldiğinde Sağlık Bakanlığıyla da görüşerek aile hekimlerinin sorunlarına çözüm aramaya çalışmaktadır.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF)' in yaptığı tek siyaset "Aile Hekimliği "siyasetidir. Bunun dışında AHEF hiçbir sendikanın, partinin yandaşı veya arka bahçesi değildir.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF)' in 1-2-3 Aralık 2017 tarihinde yaptığı çalıştayda;

1-Ödeme Ve Sözleşme Yönetmeliği Ve Cari Ödenekler,

2-Sağlık Raporları,

3-Yeni Açılan Aile Hekimliği Birimleri, Entegre Hizmet Birimleri Ve Tek Birimli ASM' ler

4-Sağlıkta Şiddet, Emekliğimize Yansımayan Ödemeler Ve Yıpranma Payı

5-Performans Uygulamaları Kapsamında Kronik Hastalık Takipleri konuları tartışılmıştır.

Haber içeriğinde geçen, "raporda; sözleşmeli veya Sağlık Bakanlığı tarafından aile hekimi ile birlikte hizmet vermesi için görevli olan sağlık memurlarının Aile Hekimleri birimlerinden çekilmesi talebi yer aldı. Çekilen Aile Sağlığı Çalışanı yerine Aile Hekimleri' nin kendilerinin eleman istihdam etmesi önerisi ise taşeronlaşma isteğindeki boyutu gözler önüne serdi. Bunun karşılığında Aile Hekimleri' ne sözleşmelerin tavan ücreti kadar ek ücret ödenmesi talep edildi. Raporda bu talebin gerekçeleri ise; "Eleman maliyeti düşecek", "Aile Hekimliği' ne aktarılacak ücretlere kaynak yaratılmış olacak" diye sıralandı." cümlesi, çalıştaya katılan 49 il dernek temsilcilerinden sadece birkaçının çözüm önerisidir. AHEF olarak çalıştaya katılan il dernek temsilcilerinin görüşleri hiç dokunulmadan saha görüşü olarak, rapora aynen yansıtılmıştır.

Yayınlanan çalıştay raporu, ham rapor olup çalıştaya katılamayan il temsilcilerinin ve sahanın görüşlerine açılmıştır. Gelen geri bildirimlere göre çalıştay raporunun güncellenmesi devam edecektir. Nihai raporlama AHEF Yönetim Kurulu tarafından yapılarak, ilgili kurum ve kuruluşlara iletilecektir.

Cumhuriyet gazetesinde 09.12.2017 tarihinde çıkan haber, aile hekimlerinin hakları için çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluş olan AHEF' i zan altında bırakmıştır. Cumhuriyet gazetesinden bu haberi yaparken en azından AHEF' in görüşlerinin de alınmasını beklerdik. Bu bizim en doğal hakkımızdır.

40 sayfalık çalıştay raporundaki, tek bir cümleyi cımbızla çekerek, AHEF' i zan altına bırakanlar ve haberi Cumhuriyet gazetesine servis edenlerin amacı, AHEF' ı yıpratmak ve zayıf düşürmektir. Malum çevreler tarafından yapılmak istenenlere karşı dimdik ayakta durarak tüm diyalog kanallarımızı açık tutarak, birlik ve beraberlik içinde aile hekimlerinin sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

AHEF YÖNETİM KURULU

 

 

PAYLAŞ: