''SAĞLIK BAKANLIĞI'NA DANIŞILMADAN, BAŞKA KURUMLAR SAĞLIK RAPORU İSTEMEMELİ''

Sağlık Bakanı sayın Dr. Fahrettin KOCA tarafından geçtiğimiz Ocak ayında kamuoyuna yapılan açıklamada, çeşitli kurumlar tarafından hukuk dışı bir şekilde birçok konuda vatandaşlarımızın sağlık muayenesine ve akabinde sağlık raporuna zorlandıklarına dikkat çekilerek, vatandaşlarımızın gereksiz bürokratik işlemlerle uğraştırıldığı gibi Aile Hekimleri başta olmak üzere tüm sağlık kurumlarında gereksiz iş yüküne neden olduğu belirtilmiştir.
 
Sağlık kurumlarında oluşan gereksiz iş yükünün, hastalara ayrılan zamandan çalarak hizmet kalitesini düşürmesi nedeniyle, Bakanlığımızın diğer devlet kurumları ile ortak bir çalışma yaparak gereksiz sağlık raporu talep edilmemesi için ön mutabakat sağlandığı ve gerekli mevzuat düzenlemelerine başlandığı belirtilmiş idi.
 
Ancak bugün, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından Resmi Gazete'de "Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelik" yayımlanarak, vatandaşların sağlık muayenesine ve raporuna zorlanmaya çalışıldıkları üzülerek görülmüştür. Söz konusu Yönetmeliğin dayanağı olan, 6831 sayılı kanunda, kişilerin sağlık muayenesine ve akabinde sağlık raporu almalarına zorlanmaları yönünde Yasa Koyucu tarafından idareye herhangi bir yetki verilmemektedir.
 
Bu tür hukuka ve ilme aykırı idari işlemlerin tekrarlanmaması için en kısa sürede “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”in değiştirilerek sağlık hizmetleri ile ilgili konularda bu konuda yetkili TEK MAKAM olan Sağlık Bakanlığının görüşünün alınmasının zorunlu hale getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. HİÇBİR KURUM SAĞLIK BAKANLIĞI’NA DANIŞMADAN SAĞLIK RAPORU TALEP ETMEMELİDİR.

Sağlık raporu istenmesinin nedeni ve hangi mevzuata uygun olarak isteneceği açıkça ifade edilmeli, sağlık raporunun  gerekliliği sorgulanmalıdır. Sağlık Bakanlığı sağlık raporu talebini olumlu bulduğu taktirde mevzuatta açıkça belirtilmeli ve bilimsel algoritmalar hazırlanmalıdır.

AHEF olarak bu mevzuatta geçerliliği olmayan yönetmeliğin iptali için dava açılacaktır.

AHEF Yönetim Kurulu

 

PAYLAŞ: