TEŞEKKÜRLER

TTB örgütlenme faaliyetleri kapsamında birçok il gezip, 20.11.2021 tarihinde Diyarbakır’da bulunan ve yeni görevimden ötürü nezaket ziyaretinde bulunan TTB merkez konsey başkanı  Şebnem Korur Fincancı, TTB merkez konsey üyesi  Kazım Doğan Eroğulları ve Alican Bahadır , TTB Ahek yürütme kurulu üyesi  Abdullah Karadağ, ve TTB Diyarbakır Aile hekimliği Kolu Üyesi Celal Canpolat’a teşekkür ederim.
Görüşmemizde aile hekimliği perspektifinde 1.basamak, 2.basamak ve 3. Basamak sağlık sistemindeki belli başlı sorunlar hakkında değerlendirme yapma şansı bulduk.
Türkiye’de aile hekimliği sistemine geçildiği günden buyana aile hekimlerinin dernekleşme ve hızla büyüyerek Aile hekimleri federasyonu haline gelişi ve75 il derneğini çatısı altına alarak bu süreçte Türkiye’de aile hekimliği sisteminin gelişimi için sergilediği gayret ifade edildi.
Kendileri de özellikle son dönemde aile hekimlerinin yaşadığı belli başlı sorunların çözümüne yönelik yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdiler.
Aile hekimliği ve diğer basamaklarda yaşanan sorunlara bilimsel ve hukuksal perspektifte yaklaşılması gerektiği ve sahada yaşanan olumsuz ve umutsuz bakış açısını düzeltmenin ancak Türkiye’de modern ve evrensel ilkelere dayalı bir aile hekimliği modelinin içselleşmesi ile mümkün olabileceği, bu anlamda Aile hekimleri dernekleri Federasyonunun aile hekimlerinin bu sorunlarını önceleyen tüm paydaş STK’lar ile en üst seviyede iletişimi daim tutmak istediğini ve bu anlamda yapılacak tüm çalışmalara kurulu komisyon ve organları ile katılabileceğini, belirttik.
Farklı İl Derneği, Oda ve Şube üyesi olan tüm sağlık çalışanları, Çatı örgütü olan sendikalar, TTB ve Aile hekimleri dernekleri Federasyonun birlikte uyum içerisinde, meslek haklarını önceleyen,ortak amaçlar için ortak hedefler belirleyen  bir yaklaşım içerisinde olunmasını beklemektedir.
Nezaket ziyaretleri ve İyi dilekleri için kendilerine tekrar teşekkür ederiz.
                           Dr. Kemal NOYAN 
                           AHEF YK Başkanı

PAYLAŞ: