DESTEK ÖDEMESİ HK.

Değerli üyelerimiz, bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı tarafından 25 Ağustos 2022 tarihinde Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmış ve aile hekimlerine, halk sağlığının geliştirilmesine destekleri, halkın birinci basamak sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmaları ve düzenli hizmet sunumuna katkıları nispetinde ödüllendirilmeleri ve motivasyonlarının sürdürülmesi amacıyla destek ödemesi yapılmasına karar verilmiştir. Ancak bu ödeme ihtar ceza puanı almama şartına bağlanmıştı.( bu ödeme 1-10 arası ihtar puanı alanlara bir ay, 11-20 arası ihtar puanı alanlara iki ay, 21 ve üzeri ihtar puanı alanlara ise üç ay süre ile yapılmaz şeklindedir.) Söz konusu ödemlere konulan ihtar puanı ile tecziye edilmeme şartı, Danıştay 2.Dairesi 13.10.2022 tarihinde Aile Hekimliği Sözleşeme ve Ödeme Yönetmeliğindeki ihtar ceza puanlarının yürütmesinin durdurulmasına karar verildiğinden ihtar puanı şartı uygulanamaz hale gelmiştir. 13.10.2022 tarihinde sonra ihtar ceza puanı gerekçesiyle destek ödemesi alamayan aile hekimlerimiz başvuru yaparak bu yapılmayan ödemeleri talep edebilirler, başvuru dilekçesi için AHEF ile iletişime geçmeleri rica olunur.


AHEF Hukuk Müşaviri
Av. Servet AKTAN

PAYLAŞ: