DUYURU

Bursa ilinde görev yapan bir aile hekimimizin sözleşme dönemi içerisinde 7 defa ihtar ceza puanıyla tecziye edildiği, verilen ihtar ceza puanları gerekçe gösterilerek, 27.12.2022 tarihinde Bursa İl Sağlık Müdürlüğü sözleşme yenileme komisyonu tarafından, haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olarak yeni dönem için aile hekimliği sözleşmesi yenilenmemiştir. 
Hukuka aykırı bu komisyon kararının iptali maksadıyla, işlem duyulduğu an itibariyle il dernek başkanı ve ilgili aile hekimi ile iletişime geçilmiş, nitelikli, tam bir hukuki destek için, AHEF Hukuk Müşaviri Av. Servet AKTAN tarafından Bursa 4.İdare Mahkemesinde dava açılmıştır. AHEF olarak,  Danıştay 2. Dairesi tarafından 13.10.2022 tarihinde ihtar ceza puanlarının yürütmesinin durdurulmasına karar verilmişken hukuka aykırı ve  kamu yararı taşımayan idari kararlar alarak aile hekimlerinin mağduriyetine sebep olan hukuk bilmez idarecileri bir kez daha uyarıyoruz!

PAYLAŞ: