KATI ATIK DAVASI KAZANILDI

Aydın İli Söke İlçesinde bulunan bir ASM'nin hekimlerine Söke Belediyesi tarafından çıkarılan katı atık ücreti ödeme emirlerine karşı, 02.11.2017 tarihinde AHEF tarafından verilen hukuki destekle, Aydın 2. İdare Mahkemesinde dava açılmıştır. Görülen davada Mahkemece katı atık toplama görevinin Aydın Büyükşehir Belediyesinde olması nedeniyle davamız haklı bulunarak, dava konusu ödeme emirlerinin iptaline KESİN olarak karar verilmiştir. Tüm hekimlerimize saygı ile duyurulur.

PAYLAŞ: