SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERSİN !!!

SAĞLIKTA ŞİDDET SONA ERSİN !!!
 

Sağlıkta şiddet popülist politikalar, medyanın etkisi vb. sebeplerle gün geçtikçe daha da artmaktadır. 


Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet, giderek artan işyükü ile bunalan sahayı daha da olumsuz etkilemekte ve sağlık hizmetlerinin etkin uygulanmasının önünde önemli bir engel teşkil etmektedir.

 

Bu bağlamda 365 gün boyunca çalışacak, sürekli il dernekleri ile proje geliştirecek, bakanlık, siyasi partiler ve STK’lar ile görüşecek, sağlıkta şiddet durumunda, lokalde ve sosyal platformlarda derhal etkin reaksiyon gösterecek, hukuki destek sağlayacak geniş katılımlı bir ÇALIŞMA GRUBU kurulmasına;

 

Sağlıkta Şiddet konusunda tüm paydaşların kabul edeceği ortak basın açıklaması yapmak üzere sağlıkla ilgili sivil toplum kuruluşlarına davetiye gönderilmesi;

 

Sağlıkta Şiddete dikkat çekmek için, TTB ve Sendikaların alacağı ortak eylem kararlarına AHEF olarak destek verilmesine;

 

Sağlıkta Şiddete dikkat çekmek için, Muğla Aile Hekimleri Derneği tarafından şehrin merkezinde uygun görülen alanlarda yapılacak iki saatlik pankart taşıma eylemlerinin AHEF’ e üye il dernekleri tarafından yapılmasına destek verilmesine;


AHEF Yönetim Kurulu Üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

 

AHEF YÖNETİM KURULU

 

PAYLAŞ: