ÜCRET KESİNTİSİ İADE DİLEKÇESİ

1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlüğe giren "Ceza" yönetmeliği ve hak kayıplarımız nedeniyle AHEF ve Sendikalarımızın almış olduğu iş bırakma kararlarına uyan , sendikal hak kapsamında görev yerinde bulunmayan , buna karşılık haksız ücret kesintisi yaşayan aile hekimlerimizin itiraz ve iade taleplerine ilişkin dilekçe AHEF hukuk müşavirimiz tarafından hazırlanmış ve ekte sunulmuştur. 
 
Yapılan başvuruya, başvuru tarihinden itibaren otuz gün içerisinde cevap verilmezse reddedilmiş sayılır ve altmış gün içerisinde dava açılması gerekir. Dava açmak isteyen meslektaşlarımıza dernek avukatları ya da AHEF avukatı tarafından  hukuki destek verilecektir.
 
Saygılarımızla.

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. ÜCRET KESİNTİSİ 16,61 KB 17.09.2021 09:40:02 .docx
PAYLAŞ: