STAJYER ÖĞRENCİLERİ KABUL ETMEYİP BU KARARI YÖNETİM KARAR DEFTERİNE YAZDIĞI GEREKÇESİYLE AİLE HEKİMİNE HAKSIZ OLARAK VERİLEN 10 İHTAR CEZA PUANINA İLİŞKİN KAZANILAN DAVA

 

 

STAJYER ÖĞRENCİLERİ KABUL ETMEYİP BU KARARI YÖNETİM KARAR DEFTERİNE YAZDIĞI GEREKÇESİYLE AİLE HEKİMİNE  HAKSIZ  OLARAK VERİLEN 10 İHTAR CEZA PUANINA İLİŞKİN KAZANILAN DAVA

 

Kütahya ilinde görev yapan aile hekimimizin il sağlık müdürlüğünün yönlendirmiş olduğu stajyer öğrencileri kabul etmeyip kabul etmemeyi gerekçeleriyle birlikte yönetim karar defterine yazdığı gerekçesiyle "Yönetim karar defterini uygun şekilde tutmamak"" gerekçesiyle haksız bir biçimde 10 ihtar ceza puanı tecziye edilmiş,  aile hekimimizin müdürlük makamına yaptığı itirazın reddedilmesi üzerine bu ret işleminin iptali maksadıyla AHEF tarafından verilen hukuki destekle AHEF Hukuk Müşaviri Av. Servet AKTAN tarafından açılan davada Mahkemece; ‘’ ...Bununla birlikte, Sağlık Bakanlığı'nca Valiliklere gönderilen yazıda, örneklendirme yapılmak suretiyle  aile sağlığı merkezinde karşılaşabilecek durumların yönetim karar defterine yazılabileceği hususları bildirilmesine rağmen ''aile sağlığı merkezinde karşılaşabilecek durumlar'' ifadesi yönünden kesin bir belirleme yoluna gidilmediği, dolayısıyla hangi durumların yönetim karar defterine işlenmesi, hangi durumların ise yönetim karar defterine işlenmemesi gerektiğine yönelik bir belirleme yapılmadığından, yönetim karar defterine yazılması gereken aile sağlık merkezinde yaşanılabilecek durumların her bir somut olay bağlamında ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu durumda, yönetim karar defterine hangi hususların yazılıp yazılmayacağına ilişkin mevzuatta bir düzenleme yoluna gidilmediği, bu yönde davacıya önceden tebliğ edilen ve kesinlik içeren bir belirleme de bulunmamakla birlikte söz konusu durumun, aile sağlık merkezi işleyişiyle ilgili olarak yönetimi ilgilendirdiği ve aile sağlık merkezinde karşılaşılaşılabilecek durumlar içerisinde olduğu kanaatine varılmış olup, davacının, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinin ekinde yer alan "Aile Hekimliği Uygulamasında Uygulanacak İhtar Puan Cetvelinin" 9. sırasında yer alan  "Yönetim karar defterini uygun şekilde tutmamak" eyleminin karşılığında öngörülen 10 ihtar puanıyla tecziye edilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.’’ gerekçeleriyle işlemin iptaline karar verilmiştir. Tüm hekimlerimize hayırlı olsun.

 

AHEF KAZANIR!

 

 


PAYLAŞ: