16-27 AĞUSTOS İŞ BIRAKMA EYLEMİ İÇİN MAHKEME SENDİKAL EYLEM OLDUĞUNA KARAR VERDİ VE İHTAR CEZA PUANI VERİLEMEZ DEDİ

16-27 AĞUSTOS İŞ BIRAKMA EYLEMİ İÇİN MAHKEME SENDİKAL EYLEM OLDUĞUNA KARAR VERDİ VE İHTAR CEZA PUANI VERİLEMEZ DEDİ;

 
Konya İli, Karatay İlçesinde aile hekimi olarak görev yapmakta olan aile hekimimizin 16 ve 27 Ağustos 2021 tarihlerinde ‘’Ceza Yönetmeliğine’’ tepki için tüm Türkiye’de olduğu gibi iş bırakma eylemine iştirak etmiş olması sebebiyle ‘’izinsiz işe gelmemek’’ fiilini işlediğinden bahisle iki gün için 24 ihtar ceza puanıyla tecziye edilmiştir. İdarenin haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olarak tesis ettiği disiplin cezasına karşı AHEF tarafından verilen hukuki destekle AHEF Hukuk Müşaviri Av. Servet AKTAN tarafından açılan davada Konya 2. İdare Mahkemesince ’’ ...Bu durumda; Konya İli, Karatay İlçesi, 03 No'lu Hasan Yumrutaş Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan davacı tarafından; üyesi olduğu sendikanın "30 Haziran 2021 tarihinde 31527 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 01.07.2021 tarihinde yürürlüğe giren “Aile Hekimleri Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği”nin; özlük haklarında kayıplara neden olduğu, iş güvencesini ortadan kaldırdığı ve uygulanabilirliği olmayan kronik hastalık izlemleri ile hakediş kayıplarına yol açtığı iddiası ile yönetmeliğin ilgili maddelerinin yeniden düzenlenmesi ve çalışanların seslerinin duyurulabilmesi 16.08.2021 ve 27.08.2021 tarihlerinde aldığı birer günlük iş bırakma kararı" doğrultusunda alınan bu karara iştirak etmek üzere sendikal faaliyet kapsamında 27.08.2021 tarihininde Aile Sağlığı Merkezi'ne gitmeyerek sendikal faaliyete katıldığı anlaşıldığından ve davacının göreve gelmeme nedenini oluşturan sendika kararının amacının ise; kamu görevlilerinin, ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve çıkarları ile bu kapsamda özlük ve parasal haklarının, çalışma koşullarının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi amacını taşıdığı açık bulunduğundan, davacının eyleminin izinsiz işe gelmemek fiili kapsamında değerlendirilemeyeceği ve sendikal faaliyet kapsamında bir fiil olarak kabulü gerektiğinden, davacının 24 ihtar ceza puanı verilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir. Gerekçeleriyle idari işlemin iptaline karar verilmiştir. Tüm hekimlerimize hayırlı olsun.
AHEF KAZANIR!
 
 

Doküman Listesi

Dosya Adı Boyut Oluşturma Tarihi Dosya Türü
1. KONYA ILI IS BIRAKMA EYLEMI 57,96 KB 24.12.2022 20:05:46 .pdf
PAYLAŞ: